De wegen Angerloseweg, Breedestraat en Bingerdenseweg (ABB) worden opnieuw ingericht. Hoornstra Infrabouw start op dinsdag 21 november aan de Bingerdenseweg. In het nieuwe jaar starten dan de werkzaamheden aan de Breedestraat en Angerloseweg. Alles gaat in fasen, die tijdig worden aangekondigd, zodat de bereikbaarheid gewaarborgd en de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.

Nadere informatie vindt u op de projectenpagina.