Nacht in januari 2022

Zoektocht naar Evenwicht 

Verzwaard reik ik ’s nachts uit naar mijn digitale pen
Om het evenwicht, de beschouwing te ontdekken
Opgebouwd uit alles wie ik werd en ben
Andermans woorden als vervagende vlekken

Ik zie Waarheid als verstramd masker waaronder
Twijfel en houvast verstrikken, aanzet tot dwalen
We boetseren, blazen welgevallige geesten in, zonder
Het oog en oor van Anderen, die eigen nieuws verhalen

De echt ware geest die wij ademen dient op te gaan
In afwijkende gedachten die in ons allen leven

Opdat Doesburgers, door gekoesterd evenwicht blijven staan
Elkaar groei van wederzijds respect blijvend geven
 

En wie daar buiten valt geheel neutraal, al diegenen
Zullen hun levenslot eenvoudig dragen
Want niemand mag Rechten gijzelen of nemen
Zonder het gezicht van alle geesten oprecht te bevragen

Onbevreesd

Wending immer weer die wonderlijke wending
Waarin de bespiegeling van tijd zichzelf beziet
Als een glimp, als melancholie, als wat verging
En oud geluk zich nestelt naast oud verdriet
 
Indien de wending is gewend en vervlogen
Wordt reikhalzend uitgezien naar nieuwe hoop
Die overleeft na alles waarover we gister bogen  
Hoe taai de mens is, toont zich in nieuw verloop
 
Onheilsgrafieken en getallen dwarrelen, dag na dag
Als zaaizaad, nestelend in grondige angst
Waarin waarheden groeien voor wie ze zag
Verlies van vrije visie als ongewenste vangst
 
Van oost tot west
Mag geschiedenis groeien door lering
Van noord tot zuid,
Eensgezind: nooit tweedeling, nooit die wederkering
 
Wel Onze dappere wending
 
Wat -onzichtbare- vijanden ten val zal brengen
Is saamhorigheid en begrip en wederzijds respect
Alleen dan zal waar menszijn zich niet verengen
Is de essentie van zwaar bevochten democratie gered
 
Voor de aanstaande wending, die wonderlijke wending
naar wat komen gaat, zich vluchtig toont en ooit vergaat
Sturen Goden hun zoete zending van ongevangen geest
Hopend dat u dit jaar vrij en sterk staat; wees onbevreesd

 

Siroop -ver- beeld(t)

Alles sterft, ook de dolende dichter die het bestaan
met wonderlinge visies vervoert
Om zo dapper, eenzaam ten onder te gaan
In het denkmoeras dat hem werkelijk beroert

Zij die boven het leven zweven en ver daaronder
Nimmer de route van voorspelbaarheid noteren
Taal ademen, ons woordelijk wezenlijke wonder
En zo Feitelijk sprakeloos met ons verkeren

Hun leven verrijkt tot siroop, eerst dikken dichters in
Zodat omfloerste versimpeling Waarheid duidt
Waarna gedachten-inkt neerdwarrelt als zaad, het begin
Woordenstof ontspringt in koude aarde als kostbare buit

Hand in hand gingen ze en gaat de bard
Slauerhoff, Dante, Burns, Van Ostaijen
Allemaal gestorven, maar nooit de worteling van hun Woord
Wat zij heimelijk Verwierven is nooit gehoord.

Zij die vrij denken en siroop beminnen
Onder en boven kijken en derhalve veelal zien, echt
Taal ombuigen en zo alle grenzen vergingen
Opdat scheiding tussen woord en beeld wordt beslecht

Wie eenzame gedichten omzet in verbeelding
Verdient mijn diepste respect
Omdat zij zichtbaar laten zweven, zien en voelen
Alles, maar werkelijk alles wat in de mensenziel zit ingebed.  

Oude grond

Oude grond die verandering draagt
Waarin hoop en wanhoop opgaan
Waarin verleden en toekomst daagt
Diepe oude grond waarop we staan
Dienend bescheiden in hitte en in kou
Als vanzelfsprekend is uw tijdloze trouw

Indachtig

Verlies dat in herinnering weerspiegelt
Als ook het laatste woord, de laatste kus
AL vermengd met tijd, vaak in pijn verleid
Door hetgeen wat groter is dan wij begrijpen
Onomkeerbaar lijkt, ongrijpbaar en ver weg

En toch, toch verzamelt ieder jaar verleden
Vervlechten gedragen seconden heroïek  
Door leven dat werd opgenomen, genomen
Eenzame dood, die saamhorig voelbaar is

Opdat een toekomst die nodeloos levens eist nooit wederkeert

Het vertrouwen in die groei, die lering
Het likken van wonden, vloeiend bloed stolde
Indachtig besef van de diepe dood
Met tijdloos einde voor ieders leven

Wereldwijd en wijdverbreid.
Vanuit alle windrichtingen
Ingeblazen door Lentewind en Hoop

En als wij na zwijgen spreken en bewegen
en nieuwe herinneringen creëren
Alles weer verder leeft, aaneengeregen
Vermag respect als vasthoudende vuist verbinden
Waarin mensen geweten blijvend wegen

De nieuwe mens van Rob Hammink

Saamhorigheid

Ken je vijand
Zie zijn gezicht
Achterhaal verband
Vind overwicht

Een militair adagium

Maar wie ben jij eigenlijk?
Ok, onzichtbaar en laf
Met het grootste bereik
Dat vrijheid je gaf

Vilein zijn je motieven  
Duidelijk zonder eer
Moordend naar believen
Uitdagend ons verweer

Wat verwarring ook beoogt
Kracht zal jou bestrijden
De gehele mensheid betoogt
Harmonie en niet te zullen lijden

Zichtbaar vullen lentebomen zich met hoop
Onzichtbaar verdiept nu de natuur
Het eeuwigdurend verloop
Voelbaar als het levensvuur

Onze vermijdende handen
Reiken voorbij grenzen die vervagen
Ten spijt virus zonder paspoort
Wordt overwinning door saamhorigheid gedragen

Knotwilg 1

Je bent een man, een oude wijze tovenaar
Met borstelig grijs ooghaar
waardoor je de wereld beschouwt
Veranderingen jou zo vertrouwd

Jij staat verankerd, grondig en bevrijd
Je huid is tanig door de tijd
Hij heeft een solide pact gesloten
Samen zijn jullie zielsgenoten

Je bent verspreid, overziend het witte wijf
De jonge tooi reikt vanuit je lijf
Als ijdele hoop op een nieuw seizoen
Om alles eindeloos over te doen

En als de jeugd je hoofd verlaat
In manden of lichtzinnigheid overgaat
Tuur jij uit over akkerland
Verheven boven iedere stand

De gure wind tergt
Een brandende zon, zij vergt
Niets kan jou deren
Behorend tot de laatste stijlvolle heren

Knotwilg 2

Als ik verlang naar vroeger toen alles anders was
Toen wij luisterden naar het drogen van de was
En het tempo morgen niet al gisteren was
De eenvoud dieper dan de voortgang was

De mens nog aandachtig is
Wij allen samen de wereld is
En zagen hoe omgang eenvoudig is
Het geweten zoveel verder is

Dan bezoek ik u en vergewis
Ik voel dat wat was er nog is

Gezichten

Jaarlijks blijven achter herinneringen, gekoesterd en broos
Verzameld door beweging… en door het oog van tijd
Wat jaarlijks aandient is het nieuwe, onbepaald en vormeloos
Verstrooid door de toekomst, de stad -nog- van oordeel bevrijd.

Het oude trok op in nevels en gleed weg in vergezichten
Het nieuwe roept vanaf de kade, vanaf de weg, het valt neer
Het zijn onbekende gezichten
Veel en immer meer.

Blikken slenteren verguld langs schoonheid in stenen gevat
Doesburg de militaire invasies ontgroeid
Er laven zich soldaten van het Dagje aan de stad
Herinneringen meegenomen vrij en geboeid.

Op onze grens, deze grens, de eigen grens van tijd en plek…

Gezichten, ronde gezichten, lange gezichten, bruine gezichten
Gedragen door plichten en een eindeloze reeks aan rechten
Dankbare dynamiek als voer voor de bard en zijn gedichten
Waarin belangen zich verdedigen en elkaar bevechten.

De mens, natuur en stad zoeken balans op juiste voet
Opdat het nieuwe altijd weer het oude wordt
Zoals de speelse IJssel jeugdig wijze wilgen groet
Zoals dit jaar al iedere dag gisteren heeft omgord.

De oude zon gedragen door nieuwe wolken
Ik wens deze bijzondere stad en zijn genoten
Inzicht en handreiking aan alle volkeren
Zoals niet wij, maar de balans en natuur besloten.

Tijdloze armen reiken ver

Nu mijn hand zoveel later schrijft, luidt de kerkklok
het geluid reist vanuit onze oude stad de vrijheid in
Naar een plaats waar niemand zich verstopt of ooit verging
Tot voorbij de horizon vanzelf én sprekend zonder wrok

Maar in het verre kaarslicht flakkert jouw verhaal

Hij belicht in ongeloof een bizarre geschiedenis
Toen het straatbeeld werd verscheurd door macht
Als opspattend steen, het einde koersloos werd afgewacht
Afscheid van het bovenleven en diens gemis

Maar in de duisternis fluistert jouw adem

Hij leidt mij zacht door de lange nacht
De boven- en onderwereld lijden onder dagen, weken
Een tijd waarover jij en ik en wijzers nu spreken
Opdat vergeving vermag en pijn verzacht

Maar door het granaatgeraas voel ik je angst

Ik hoor het bange tellen van je uren
Waarin onze honger voelbaar groeit
De geest en lijf gespannen en vermoeid
Centraal eene vraag: hoe lang gaat dit nog duren?

In Witte K wordt de zwarte stilte en Doesburg’s lot gedeeld

Duizenden geluiden slaan in onze kelderkrocht
In de onderwereld ontstaat soms leven, de glimp van licht
Vrouwen tonen moed en brengen evenwicht
In jullie armen lag ons lot dat het einde verzocht

Maar ik ben bang dat het daglicht je onzichtbaar maakt als je gaat…

Boze bovenwereld, waar ik -op straffe des doods- niet mag zijn
Waar jij zoekt vóór de avondklok naar hoop
En hoort aan de grens van onze oude stad het verloop
Met de toorn van Hades en zijn verwoestend venijn

In het middaglicht sterft het klokgeluid

Maar zij herrees ieders geluid, tijd en toren, ooit bezweken
De klok als echo van een nieuwe werkelijkheid
Jouw beschermende armen bewegen als wijzers van tijd
Als kracht van vrouwen in onze verwoeste weken

Elf

De koude nacht draagt nu stilte
Onuitgesproken woorden verhalen
Over vijanden, religies, gezindten
Die beschaving niet wil, noch kan vertalen

Elf

Voelbare stilte belicht momenten
Zij verwijst naar pijn en onmenselijkheid
Naar zelfbenoemde grimmige regenten
Joelend een wijl, als zwarte echo in hún strijd

Elf

Angstige ogen, andere ‘Heil’ zij zochten
Opgejaagd als wild door beesten
Vermorzeld door grimmige gedrochten
Die op tirannie de dood befeestten

Elf

Wij gaan door met kleine en grote tochten
De stilte eeuwig voelbaar als groot gezag
Indachtig de 11 die hier niet vermochten
Hun tal van moed draagt ieder dag