Het college van burgemeester & wethouders van Doesburg sluit de laatste begroting van deze coalitieperiode sluitend af. De begroting bevat vooral de verdere uitwerking van een aantal grote projecten en onderwerpen.

Wethouder Financiën, Birgit van Veldhuizen – van Oort: “Ik ben er trots op dat wij ondanks de grote tekorten waar andere gemeenten veelal mee kampen, voor Doesburg toch een sluitende begroting hebben kunnen krijgen. Dit is mede dankzij de goede samenwerking met onze gemeenteraad. Omdat wij de afgelopen jaren goed op onze portemonnee hebben gelet, mogen wij de financiële positie van Doesburg nog steeds als goed bestempelen.”

Inzet op begeleiding en afronding

Nu het einde van deze bestuursperiode nadert, wordt er door het college van b & w vooral ingezet op het begeleiden van lopende projecten en onderwerpen. Zo wordt er een start gemaakt met de uitwerking van de Toekomstvisie van Doesburg, wordt er volop gewerkt aan de binnenstad, is er aandacht voor het groen en de wegen in Beinum en worden de eerste beleidskaders voor duurzaamheid in Doesburg vastgesteld. Tenslotte is er samen met de Groene Metropool volop aandacht voor de woningbouw-opgave in de regio en in Doesburg. Het college van b&w van Doesburg heeft in de laatste maanden tot aan de verkiezingen geen (financiële) ruimte meer om grote nieuwe beleidszaken aan te pakken.

Stevige uitdaging

De begroting ook voor 2022 weer sluitend te krijgen was zeker een stevige uitdaging voor dit college. Maar we zijn trots op het resultaat dat ook de beperkende werking van COVID-19 Doesburg er op financieel vlak niet onder heeft gekregen.

Bekijk de begroting in 1 oogopslag

Toegankelijke versie begroting

Kunt u in verband met een beperking dit document niet raadplegen? Mail naar webpublicatie@doesburg.nl en wij sturen u de platte tekst in deze uitgave toe.