Net als veel andere gemeenten merkt ook de gemeente Doesburg een toename van rattenoverlast. Dit is een gevaar voor onze gezondheid en daarom roepen we inwoners en ondernemers op samen met ons deze plaag(dieren) aan te pakken. We hebben uw hulp hard nodig.

Er zijn meerdere redenen voor de toename van de rattenoverlast. Ook de coronacrisis draagt hieraan bij. Zo kan het zijn dat mensen meer dieren zien, nu ze meer thuiswerken.Toen de horeca tijdelijk dicht zat en er dus minder bedrijfsafval was, heeft de rat zich verplaatst.  Ook de weersomstandigheden, nauwelijks vorst en langdurige warmte, vergroten de kans op plaagdieren.

Wat doen we als gemeente?

  • In heel Nederland zitten ratten in het riool. Als het riool gaten vertoont komen ze eruit. Hierop gaan wij nu het riool extra inspecteren en indien nodig direct repareren.
  • Wij zorgen ervoor dat alle voedselbronnen worden weggenomen of afgesloten. Onze boa´s gaan hierop extra controleren.
  • We gaan – in nauw overleg met een professionele bestrijder – vangkooien plaatsen.
  • We zetten extra in op communicatie en voorlichting over dit probleem.

Waar hebben we u bij nodig?

  • Wij verzoeken u mogelijke voedselbronnen voor ratten weg te nemen en geen etenswaren te laten slingeren.
  • Wij vragen u om ruimte aan te bieden voor de vangkooien
  • Wij vragen u het te melden als u een rat of een voedselbron voor een rat ziet. Dit doet u 24-7 via Fixi.

Wij danken u hartelijk voor de medewerking!