Volg de website van het RIVM(externe link) of VGGM(externe link) voor de meest actuele informatie

Dagelijks wordt er veel informatie verspreid over het coronavirus. Hieronder ziet u waar u terecht kunt met vragen of als u meer wilt weten.

 • Het laatste nieuws over het coronavirus leest u op website van het RIVM. Hier ziet u ook het aantal besmettingen in Nederland en in de regio.
 • Hebt u een vraag? Bekijk dan de lijst met vragen en antwoorden van het RIVM. Deze vult het RIVM dagelijks aan.
 • Op de website van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden leest u actuele informatie over corona in onze regio.
 • U kunt voor andere vragen ook terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier staat bijvoorbeeld informatie voor bedrijven, reizigers en scholen.
 • U kunt met vragen ook terecht bij het landelijk informatienummer van de RIVM: 0800 - 1351.

website RIVM(externe link) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Gemeente Doesburg heeft contact met de VGGM

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ontvangt dagelijks rechtstreeks van het RIVM informatie over het coronavirus. De arts infectiebestrijding van het RIVM volgt de ontwikkelingen en adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. Wij volgen de richtlijnen van de VGGM en het RIVM.

Voor evenementen volgen we richtlijnen van het RIVM

We spannen ons in om verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Het RIVM en kabinet geven aan om evenementen met meer dan 100 personen af te gelasten. Als gemeente volgen wij dit advies.

Subsidie voor initiatieven die sociale verbinding bevorderen

De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 raken onze samenleving diep. Hoewel we 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar, stimuleren we initiatieven om toch met elkaar in contact te komen of te blijven, onder het motto #zorgvoorelkaar.

Rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen, instellingen) en inwoners die met minimaal 2 andere personen samenwerken om activiteiten in Gelderland te organiseren die sociale verbinding bevorderen, kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die zorgen voor sociale verbinding in de periode dat de COVID-19 maatregelen gelden. Denk aan activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, het opzetten van een digitaal platform of site om verbinding te creëren, opzetten van thuishulp.

Voor meer informatie en aanvragen van de subsidie verwijzen wij u naar de website van de Provincie Gelderland(externe link).

Landelijke regeling voor sportclubs

Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt.

Het volgende is al wel bekend:

 • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
 • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben;
 • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
 • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
 • Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen wij daarover communiceren via de website van rvo.nl en KvK;
 • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
 • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten;
 • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

Meer informatie over bovenstaande regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Want kunt u zelf doen?

Een paar tips tegen de verdere verspreiding van het coronavirus:

 • Was uw handen een paar keer per dag met zeep. Was hierbij ook goed tussen uw vingers.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen meer.
 • Probeer evenementen met meer dan 100 personen te vermijden.
 • Werk thuis wanneer mogelijk.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen; blijf pas thuis als u klachten hebt én koorts. En reis niet naar het buitenland.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreidt werktijden;
 • Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten;
 • Bescherm ouderen en kwetsbaren extra