Burgmeester Loes van der Meijs-van de Laar reikte de Koninklijke onderscheiding Lid in der Orde van Oranje-Nassau uit aan de Doesburgse mevrouw Ria van Halteren. De onderscheiding vond plaats op 31 oktober bij Speeltuin de Kindervreugd Doesburg. De gedecoreerde ontving haar onderscheiding als dank, omdat zij naast haar jarenlange mantelzorgtaken zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Doesburgse samenleving.

Mevrouw M.T. van Halteren-Sins benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al 18 jaar is mevrouw Van Halteren vrijwilligster bij speeltuinvereniging Kindervreugd in Doesburg. Al 10 jaar heeft zij een bestuursfunctie waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter.  

Kindervreugd is veel meer dan een speeltuin, het vervult een maatschappelijke functie in de buurt.

Daarnaast is zij al jaren mantelzorger. Zij heeft haar zieke broer verzorgd tot zijn overlijden. Nu is zij mantelzorger voor haar zieke echtgenoot met ernstige fysieke beperkingen. Ook hij heeft zorg nodig die zij graag geeft. Kortom ze heeft en maakt tijd voor iedereen die belangrijk is in haar leven, zonder daar zelf veel voor terug te vragen.