Gemeente Doesburg heeft een noodverordening ingesteld en een deel van de binnenstad afgesloten voor autoverkeer. Het gaat om drie straten in het centrum: Meipoortstraat, Ooipoortstraat en Kerkstraat. Het belevingsonderzoek laat zien dat 79% van de ondervraagden de afsluiting als prettig tot zeer prettig ervaart.