Doesburg is onderdeel van de Regio Arnhem Nijmegen. Samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen werken we aan een plan voor het opwekken van duurzame energie: de Regionale Energie Strategie (RES).