In onze Veiligheidsregio, Gelderland-Midden, is het aan de gemeenten zelf om carbidschieten wel of niet toe te staan. Dit betekent dat de regels per gemeente verschillen.

Voor Doesburg geldt:

Carbidschieten mag onder de voorwaarden van de APV (Artikel 2:73a APV) en met in achtneming van de geldende coronamaatregelen. Dit houdt o.a. in dat het mag op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur buiten de bebouwde kom en met schriftelijke toestemming van de grondeigenaar met een max. groepsgrootte van 4 personen. Wil je carbidschieten? Neem dan contact op met de gemeente via 0313-481313. De collega’s kunnen u dan informeren over de exacte voorwaarden en mogelijkheden.