Burgemeester en wethouders van Doesburg maken bekend dat zij hebben besloten:

(1) De volgende locaties aan te wijzen als stembureau tijdens de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 17 maart 2021:

1. Stadhuis, Ph.Gastelaarsstraat (*)

2. Gasthuiskerk, Gasthuisstraat

3. Speeltuinvereniging Kindervreugd, Marijkelaan

4. R.K.Kerk Martinus, Juliana van Stolberglaan

5. Sportpark Doesburg, Oranjesingel

6. Tennis en padel Doesburg, Looiersweg

7. Beumerskamp (1), Breedestraat

8. Beumerskamp (2), Breedestraat

Deze stembureaus zijn geopend op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Het stembureau op het stadhuis is op maandag 15 en dinsdag 16 maart geopend tussen 07.30 en 21.00 uur. Op 17 maart worden na 21.00 uur op deze locaties de stemmen van deze dag geteld.

(2) Het Klantencontactcentrum (KCC) in het stadhuis aan te wijzen als inleverpunt voor het briefstemmen op de door de Wet voorgeschreven tijdstippen.

(3) De stemmen die uitgebracht zijn op 15 en 16 maart in het stembureau in het stadhuis zullen op 17 maart 2021 vanaf 10.00 uur geteld worden in het stadhuis. (Hanzezaal)

(4) Vooropening briefstemmen. Zaterdag 13 maart vanaf 10.00 uur zal er een eerste vooropening plaatsvinden van de tot op dat moment ontvangen briefstemmen in het stadhuis.(Locatie : Raadzaal) Woensdag 17 maart zal er op deze locatie vanaf 07.30 uur een tweede vooropening plaatsvinden van de ontvangen briefstemmen. Hierna zullen de tot op dat moment voorgeopende briefstemmen geteld worden. Om 21.30 uur zal er een laatste vooropening plaatsvinden
van de op 17 maart binnengekomen briefstemmen waarna deze geteld worden en het proces verbaal opgemaakt zal worden (Locatie : Raadzaal)