Zorgaanbieders zijn verplicht om jaarlijks de productieverantwoording zorg (Wmo en Jeugd) aan te leveren bij de gemeente. In onderstaande bijlage treft u aan:

  • Het landelijke accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugd, zorg in natura
  • Verantwoordingsformat Wmo
  • Verantwoordingsformat Jeugdwet
     

Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet