Afgelopen week is de vragenlijst uitgezet onder de inwoners via een persoonlijke brief per post. In mei worden er gesprekken gevoerd door het onderzoeksbureau met inwoners, partijen en andere belanghebbenden. Doe mee en laat weten hoe u erover denkt en wat u belangrijk vindt.

In gemeente Bronckhorst is dit onderzoek eind 2020 uitgevoerd voor windenergie (voor zonenergie bestaat er al een kader). De resultaten daarvan zijn te vinden op hun website: www.bronckhorst.nl/nieuws. Resultaten uit dit onderzoek worden ook gebruikt  voor het afwegingskader van Doesburg. Net als de resultaten uit de volksraadpleging van Windmolens Drempt.

Privacy

We hebben een unieke toegangscode toegevoegd in de uitnodigingsbrief om te voorkomen dat inwoners de vragenlijst meerdere keren invullen. We koppelen deze code op geen enkele wijze aan de gegeven antwoorden en verwijderen deze direct na het exporteren van de resultaten. Verder vragen we naar postcode om de resultaten, indien mogelijk, uit te splitsen naar gebieden kleiner dan de gemeente (bijvoorbeeld kernen). Het PON & Telos houdt zich bij het verzamelen en analyseren van data(bestanden) aan de AVG richtlijnen en beschikt over het Fair Data keurmerk van de MOA. Onze privacyverklaring vindt u hier: www.hetpon-telos.nl/privacy.

Waarom is het belangrijk?

Een afwegingskader is een overzicht met extra aanvullende regels van de omgeving voor aanvraag voor zon-en windenergie. Het kan dan o.a. gaan om wensen op het gebied van landschappelijke inpassing, beschermen van de leefomgeving, hoe een projectontwikkelaar of energiebedrijf de omgeving moet betrekken, meedelen in de opbrengsten etc. We gebruiken het afwegingskader als een projectontwikkelaar naar de gemeente gaat met plannen voor het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens of zonnevelden. Een projectontwikkelaar moet dan zorgen dat de plannen binnen het afwegingskader passen. Gebeurt dat niet? Dan komt er geen vergunning van de gemeente. Het is daarom belangrijk dat u als inwoner aangeeft wat u wilt en ook vooral wat u niet wilt.

Meer weten: www.doesburg.nl/afwegingskader.