Overige informatie Verkiezingen TK 2023

Controle protocol OSV2020

Het gemeentelijk stembureau voert een controle telling uit na invoer van de aantallen uitgebrachte stemmen in Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020). Door loting worden drie lijsten bepaald die worden gecontroleerd. De juridische basis voor dit protocol is artikel 27 van de Kieswet. Het verslag van deze controle kunt u hier inzien.

Controleprotocol OSV2020

Tellingsbestand verkiezing Tweede Kamer 2023

Op donderdag 22 november 2023 zijn alle stemmen van de verkiezing geteld. Al deze tellingen staan in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. De tellingen zijn ingevoerd in de ondersteunende software verkiezingen (osv2020). Uit deze software komt het tellingsbestand. In het tellingsbestand staan alle stemmen per stembureau per partij per kandidaat. U kunt het bestand gebruiken om de uitslag te controleren of Ook kunt u het bestand gebruiken om eigen analyses uit te voeren of visualisaties te maken.

osv4-3_telling_tk2023_gemeente_doesburg

Melding aan centraal stembureau Tweede Kamerverkiezingen 2023

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Via onderstaande link leest u wanneer u een melding kunt doen en aan welke voorwaarden de melding moet voldoen.

melding aan het centraal stembureau(externe link)