Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Een deel daarvan komt naar Nederland

Ook de gemeente Doesburg heeft vanuit het Rijk de opdracht gekregen een opvanglocatie voor deze oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne te regelen. Inmiddels is een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden in onze gemeente. Op dit moment blijkt de enige mogelijk geschikte locatie: Het oude schoolgebouw van Horizon De Ooi.

Onderzoek geschiktheid gebouw

Het schoolgebouw is natuurlijk verouderd en werd bewoond door anti-krakers. Na onderzoek door de brandweer blijkt de locatie met enkele kleine aanpassingen geschikt voor de opvang van (maximaal 40) vluchtelingen uit de Oekraïne. Nadat er een aannemer is geselecteerd voor de noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden en deze werkzaamheden zijn uitgevoerd kunnen de vluchtelingen hun intrek nemen. Het is niet bekend voor welke termijn dit noodzakelijk is.

Zolang de opvang van de Oekraïners plaatsvindt, is er ook ruimte voor de bijeenkomsten van de wijkraad in huidige ruimte waar op dit moment ook gebruik van wordt gemaakt. De ruimte en mogelijkheden zijn inmiddels met de wijkraad afgestemd. 

Veelgestelde vragen

Komen er alleen Oekraïners?
Ja, het gebouw wordt geschikt gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

Wanneer komen de vluchtelingen in het pand aan?
Dat is op dit moment nog niet bekend. Zodra het gebouw verbouwd is en klaar voor intrek, kan het echter snel gaan. Wij informeren dan via: www.doesburg.nl/opvang. Kijk ook op onze gemeentelijke facebookpagina(externe link) en de informatiekanalen van de wijkraad.

Hoe lang blijven de Oekraïners?
Dat is onbekend. De locatie blijft geopend voor opvang van Oekraïners zolang als opvang noodzakelijk wordt geacht.

Wat is de gezinssamenstelling van de vluchtelingen?
Dat is onbekend. De locatie is niet voor de opvang van een specifieke doelgroep. Er kunnen zowel alleenstaanden als gezinnen komen.

Het gebouw was toch niet (brand)veilig? Hoe kan het dat hier nu mensen worden opgevangen?
Het gebouw was niet langer goedgekeurd door de brandweer als schoollocatie. Met enkele aanpassingen op aanwijzing van de brandweer zal de aannemer zorgen dat de locatie voldoet voor de opvang van vluchtelingen.

Waarom opvang op deze locatie?
Op dit moment is het voormalig schoolgebouw van Horizon De Ooi de enige mogelijkheid in Doesburg voor langdurige, grootschalige(re) opvang in Doesburg. Het is een opdracht van het Rijk om locaties hiervoor aan te stellen zolang de toestroom van Oekraïners voortduurt.

Wat gebeurt er met gebouw als de Oekraïners vertrekken?
De toekomst van het gebouw is nog steeds onzeker. Voorlopig zal het gebouw bewoond worden door de vluchtelingen. Wanneer deze definitief vertrekken, is een eventuele toekomstige bestemming pas weer aan de orde.