Door een vreselijke oorlog hebben veel Oekraïners directe hulp nodig. Velen van hen zijn op de vlucht en zoeken een veilig heenkomen.

De gemeente Doesburg kon in overleg met Woonservice IJsselland 5 leegstaande woningen huren die op de nominatie staan voor sloop. Deze woningen worden samen met vrijwilligers geschikt gemaakt voor de opvang van vluchtelingen.

Inmiddels is één woning in gebruik genomen. Binnenkort kunnen we meer Oekraïners ontvangen. Er wordt hard gewerkt om ook deze woningen op te leveren.

Geef Oekraïners rust en ruimte

Veel mensen willen Oekraïense vluchtelingen helpen. Dat is hartverwarmend. We vragen u om niet langs te gaan om uw hulp aan te bieden. De mensen die hier verblijven zijn afkomstig uit een oorlogssituatie. Zij zoeken rust en zekerheid.

Op www.doesburg.nl/oekraine vindt u alle actuele informatie over de opvang van vluchtelingen.
Wilt u helpen? Meldt u zich dan op: doesburgvooroekrainers@gmail.com. Samen met tientallen andere vrijwilligers vindt u daar de gelegenheid om uw steentje bij te dragen.