Stichting Woonservice IJsselland gaat in de periode van 2019 tot 2021 fasegewijs 95 woningen in de Bloemenbuurt in de wijk De Ooi vervangen.

Gevolgen voor de openbare ruimte

Sloop en nieuwbouw zijn altijd het moment om de rond deze woningen gelegen openbare ruimte aan te pakken. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan renovatie/vervanging van de riolering, bestrating en straatmeubilair. Maar ook aan het herinrichten van de rondom deze woningen gelegen groenstroken en plantsoenen.

De werkzaamheden in de openbare ruimte gebeuren in goed overleg met de initiatiefnemer van de nieuwbouw. Alvorens hier mee te kunnen starten wordt een ontwerp gemaakt en gepresenteerd aan onder andere de nieuwe bewoners (voor zover bekend) en omwonenden.

De werkwijze die de gemeente hierbij hanteert (het proces om te komen tot een uitvoeringsplan) staat beschreven in een projectplan. Dit plan is op 13 november door het college vastgesteld. U kunt het projectplan hieronder raadplegen.

Projectplan herstructurering bloemenbuurt De Ooi

 

Heeft u gevonden wat u zocht ?