In de week van 1 tot en met 8 november staan we tijdens de ‘week van de pleegzorg’ stil bij de aandacht en waardering voor pleegzorg. En vragen we aandacht voor het werven van nieuwe pleegouders. 

Kind op step, achtergrond bomen, herfst

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment staan in Nederland 561 pleegkinderen op de wachtlijst op zoek naar een tweede thuis. Zij wonen tijdelijk op een plek waar ze niet langer kunnen blijven, of hun thuissituatie is niet veilig of stabiel genoeg om in op te groeien. Zij wachten door het tekort aan beschikbare pleeggezinnen ook te lang op een goede match, want we willen kinderen bij uithuisplaatsingen zo goed mogelijk opvangen. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders, terwijl de vraag naar pleegzorg nog altijd groter is.

Verschillende vormen van pleegzorg

Er zijn veel verschillende vormen van pleegzorg. We kunnen pleegzorg inzetten als noodmiddel (bijvoorbeeld bij een uithuisplaatsing), maar ook preventief om te zorgen dat kinderen uiteindelijk weer thuis kunnen wonen. Bij deeltijd opvang gaat het om een periode van maximaal twee jaar. Het kind kan weer naar huis, als de situatie verbeterd is. Bij Langdurige opvang wordt duidelijk dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. De meeste kinderen blijven dan bij een ander gezin wonen tot het volwassen is. Daarnaast gaat het niet alleen om voltijd pleegouder zijn, maar u kunt ook als deeltijd pleeggezin van grote betekenis zijn. Dan komt een kind bijvoorbeeld dagdelen, alleen in het weekend of in de vakantie logeren.

Tekort aan pleegouders 

Op dit moment is er een groot tekort aan nieuwe pleegouders in de regio. Daarom vragen we samen met Entrea lindenhout aandacht voor pleegzorg om inwoners te inspireren en om na te gaan of het pleegouderschap ook iets voor hen zou kunnen zijn. De acties van de samenwerkende gemeenten en pleegzorgorganisaties wordt ondersteund door de campagne ‘Openjewereld.nu’. "Deze campagne komt voor ons op een goed moment. Ook al heb je een drukke baan, het is tóch het overwegen waard je aan te melden als pleegouder" denkt Goessens, adjunct bestuurder bij Entrea lindenhout.

"Door het optrekken met een pleegkind verrijk je ook je eigen wereld." Via de website van www.openjewereld.nu(externe link) kunt u een pleegzorg-informatiepakket opvragen.