Voor een ontwikkeling aan de Nieuwe Eekstraat 2 is een ontwerpbesluit-omgevingsvergunning en een ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai opgesteld. Ook is een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Welke bestemming geldt er nu?

Het perceel Nieuwe Eekstraat 2 in Doesburg staat bij de gemeente genoteerd als een bedrijfsgebouw met kantoorruimte en opslagruimte.

Om welke ontwikkeling gaat het?

Het plan betreft het realiseren van een woning in de bestaande kantoor- en opslagruimtes. Het plan voorziet in het behouden van de bestaande kantoorruimte en het nieuw realiseren van een atelier/expositieruimte. Door middel van relatief kleine (bouwkundige) ingrepen kan de bestaande bebouwing worden verbouwd tot volwaardige woning, waarbij beperkt sprake is van een uitbreiding van bouwvolume/-massa. Het plan voorziet daarmee voornamelijk in het toekennen van een nieuwe functie.

Omdat het vigerende bestemmingplan niet voorziet in de mogelijkheid om het gebouw te bewonen met een bedrijf aan huis, is een ontwerp-omgevingsvergunning met een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Ook is hiervoor door de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Wat verandert er nog meer?

Om in het gebouw te kunnen wonen, is tevens een ontwerpbesluit opgesteld op grond van de Wet geluidhinder. Dit was nodig in verband met het wegverkeerslawaai aan de Nieuwe Eekstraat 2. De gemeente Doesburg beoordeelt dat het geluid binnen de maximaal te ontheffen waarden blijft en zal voor deze woning een hogere grenswaarde vaststellen.  

Wat als u hierover meer wilt weten?

De ontwerpen liggen vanaf donderdag 13 mei 2021 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op dit moment welkom als u eerst per telefoon een afspraak maakt via (0313) 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur

De ontwerpen kunt u ook bekijken via de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens nummer NL.IMRO.0221.PRO20003PBU-ON01 in.

Wat als u uw mening wilt geven?

Tot zes weken na 13 mei 2021 mag u uw mening over de drie ontwerpen doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC in Doesburg. Liever in een gesprek uw mening geven? Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer (0313) 48 13 87.