Voor het perceel aan de Pastoor Blaisseweg 2 is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

 

Welke bestemming geldt er nu?

Aan de Pastoor Blaisseweg 2 in het buitengebied van Doesburg staat een monumentale boerderij met verouderde opstallen. Hier was in het verleden een agrarisch bedrijf gevestigd, welke jaren geleden is beëindigd. Momenteel geldt er voor het perceel een woonbestemming.

Om welke ontwikkeling gaat het?

De initiatiefnemers zijn voornemens om de verouderde agrarische opstallen te slopen. Hiervoor in de plaats willen zij een woonerf met in totaal acht wooneenheden op de locatie realiseren. De monumentale boerderij en de bestaande woning in de boerderij blijven met het plan behouden.

Het plan bestaat uit het de realisatie van drie woningen in de bestaande monumentale gebouwen (boerderij, deel en schuur). De overige agrarische bedrijfsgebouwen (ruim 1.000 m²) maken plaats voor een “kapschuur” ten behoeve van vier kleinere woningen én een tweede “kapschuur” ten behoeve van gemeenschappelijk gebruik (bijgebouw met werkplaats, fietsenstalling en opslag). De achtste wooneenheid wordt in deze tweede kapschuur geïntegreerd óf in de deel van de boerderij, achter de bestaande woning. Het woonerf wordt ontsloten via de bestaande inrit en er worden op eigen terrein parkeerplaatsen aangelegd. Verder voorziet het plan in de voorwaardelijke verplichting tot het aanleggen en in stand houden van een landschappelijke inpassingsplan, met ruimte voor een moestuin, boomgaard met fruitbomen en een voedselbos. Omdat de ontwikkeling niet past in het vigerende bestemmingplan, is het ontwerpbestemmingsplan ‘Pastoor Blaisseweg 2’ opgesteld.

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 2 september 2021 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op dit moment welkom als u eerst per telefoon een afspraak maakt via (0313) 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook bekijken via de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens nummer NL.IMRO.0221.BPL21001HBU-ON01 in.

Wat als u uw mening wilt geven?

Tot zes weken na 2 september 2021 mag u uw mening over het ontwerpbestemmingsplan doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC in Doesburg. Liever in een gesprek uw mening geven? Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer (0313) 48 13 87.