Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.

In het kader van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjesingel 2-4-6-8’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0221.19001HMO-ON01 vanaf 28 november voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2 te Doesburg.

De eigenaren van de percelen Oranjesingel 2, 4, 6 en 8 te Doesburg wensen de bestaande kantoorbestemming met daaraan ondergeschikt bedrijfsmatig wonen te wijzigen in een woonbestemming met kantoor.

Voorliggend bestemmingsplan wijzigt de bestemming ‘Kantoor’ naar de bestemming 'Wonen', waarbij het gebruik van een kantoor tot 150m² toegestaan blijft op de betreffende percelen.

Tot 9 januari 2020 kan eenieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 100, 6980 AC te Doesburg. Indien u mondeling wilt reageren, kan dit na afspraak met de heer H. Schuiling (0313) 48 14 01.

Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur.

Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via de website van Ruimtelijke Plannen.nl (NL.IMRO.0221.19001HMO-ON01).