Wat vindt u van het ontwerpbestemmingsplan "Onderstation Angerlo"?
Voor het perceel Didamseweg 2 hebben wij een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Welke bestemming geldt er nu?

De Didamseweg 2 in Doesburg staat bij de gemeente genoteerd als een onderstation van Liander met daarachter ruimte voor groen. Op een onderstation staat een elektrische schakelinstallatie in verbinding met het hoogspanningsnet. Het perceel is daarmee op dit moment onderverdeeld in hoofdzakelijk de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ en de bestemming ‘Groen’.

Welke bestemming wordt het? En waarom?

Vanwege toenemende vraag naar elektriciteit in de omgeving is Liander van plan om het onderstation Angerlo aan de Didamseweg 2 in Doesburg uit te breiden. De uitbreiding is nodig om de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk te vergroten. Er is onvoldoende ruimte binnen de grenzen van het huidige onderstation om de benodigde capaciteit te realiseren.

Het plan is om op de gronden met de bestemming ‘Groen’ het onderstation uit te breiden met een de bouw van 3 transformatorruimtes met transformatoren, de bouw van een installatiegebouw en er worden ondergrondse kabels op het terrein aangelegd. Omdat de nieuwbouw niet past in de groenbestemming, is het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Angerlo’ opgesteld.

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 5 november 2020 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op dit moment welkom als u eerst per telefoon een afspraak maakt via (0313) 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook bekijken via de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens nummer NL.IMRO.0221.BPL20005HBE-ON01 in.