Welke bestemming geldt er nu?

Het perceel tussen de Koppelweg 1a en Barend Ubbinkweg 11 in Doesburg staat bij de gemeente genoteerd als een onbebouwde kavel van ruim 700 vierkante meter met de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’.

Om welke ontwikkeling gaat het?

Het plan betreft het realiseren van één vrijstaande woning op het perceel. De woning komt in dezelfde rooilijn als de naastgelegen woningen te staan. Met het initiatief wordt een ‘lege’ plek in het lint aan de Koppelweg passend ingevuld, wat resulteert in een versterking van het straatbeeld. Omdat in het vigerende bestemmingplan geen bouwvlak voor een woning is opgenomen, is het ontwerpbestemmingsplan ‘Koppelweg naast 1a’ opgesteld.

Wat verandert er nog meer?

Om deze woning te kunnen bouwen, is een ontwerpbesluit opgesteld op grond van de Wet geluidhinder. Dit was nodig in verband met het wegverkeerslawaai en industrielawaai. De gemeente Doesburg beoordeelt dat het geluid binnen de maximaal te ontheffen waarden blijft en zal voor deze woning een hogere grenswaarden vaststellen. 

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 12 november 2020 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op dit moment welkom als u eerst per telefoon een afspraak maakt via 0313 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook bekijken via de website van Ruimtelijkeplannen.nl.Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens nummer NL.IMRO.0221.BPL20004HMO-ON01 in.

Wat als u uw mening wilt geven?

Tot zes weken na 12 november 2020 mag u uw mening over het ontwerpbestemmingsplan doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC in Doesburg. Liever in een gesprek uw mening geven? Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer (0313) 48 13 87.