Burgemeester en wethouders van Doesburg geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Verhuellweg’.

De bedrijven aan de Verhuellweg hebben de wens een aantal van hun bedrijfsgebouwen en de haven aan te passen aan deze tijd. Het ontwerpbestemmingsplan biedt ruimte aan de haven voor tien aan- en afvaarten per week. Om dit mogelijk te maken wordt de kade verlengd.  Ook vindt gedeeltelijke sloop- en nieuwbouw plaats en wordt onder andere een nieuw overdekt parkeerdek tussen de gebouwen gebouwd. Voor sommige delen van het terrein is de maximale bouwhoogtes verhoogd. Op het dak komen zonnepanelen, zodat de bedrijven hiermee ook bijdragen aan de doelstelling om Doesburg in 2050 uiteindelijk energieneutraal te maken.

Zienswijzentermijn

Het ontwerpwijzigingsplan (bestaande uit een toelichting, regels, een verbeelding en bijlagen) ligt vanaf donderdag 24 december zes weken lang ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC te Doesburg. Indien u mondeling wilt reageren kan dit via een telefonische afspraak met de heer H. Schuiling (0313) 48 14 01.

 

Inzien ontwerpwijzigingsplan

Door het Coranavirus kunt u het ontwerpbestemmingsplan op het stadhuis (Philippus Gastelaarsstraat 2) uitsluitend inzien na het maken van een telefonische afspraak via de publieksbalie. Deze is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur. Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via de website van Ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0221.BPL20001HBV-ON01).