De gemeenteraad van Doesburg nam in de vergadering van 24 september 2020 een besluit over het bestemmingsplan ‘Halve Maanweg’. Over dit besluit informeren we u hierbij.

Om welke ontwikkeling gaat het?

Het bestemmingsplan is opgesteld om een appartementencomplex met 24 sociale woningen mogelijk te maken. Dit komt op de locatie van het voormalige kantoorgebouw van Woonservice IJsselland. Het gebouw krijgt vier bouwlagen waarbij de onderste laag gebruikt wordt voor parkeren. Aan de achterzijde van het nieuwe gebouw komt een openbare parkeerplaats. De groenstrook en de bomen langs de F.D. Rooseveltsingel blijven staan, net als de bestaande vleermuiskelder.

Wat verandert er nog meer?

Het verkeer op de F.D. Rooseveltsingel en De Halve Maanweg maakt te veel lawaai voor de nieuwe woningen. De wet biedt de gemeente de mogelijkheid dit toe te staan. Voor de nieuwe appartementen accepteert de gemeente deze hogere waarde.

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het bestemmingsplan met bijbehorende papieren en de geaccepteerde geluidsregels liggen vanaf donderdag 8 oktober voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op dit moment welkom als u eerst per telefoon een afspraak maakt via (0313) 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur

Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens nummer NL.IMRO.0221.BPL19003HBI-VA01 in.

Wat gebeurt er als niemand reageert?

Dan geldt het bestemmingsplan zodra de zes weken reactietijd voorbij zijn.

 

Wat als u het niet eens bent met de veranderingen?

Heeft deze verandering gevolgen voor u? En gaf u uw mening op tijd door toen de plannen nog in de ontwerpfase zaten? Of kon u er in het redelijke niets aan doen dat u uw mening niet gaf? Dan hebt u vanaf donderdag 8 oktober zes weken de tijd een klacht in te sturen. Dit heet: in beroep gaan. Dat doet u door een brief (beroepschrift) te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Vraag meteen om uitstel

Als u een brief/beroepschrift opstuurde, vraag dan daarnaast om uitstel van de veranderplannen. Dat doet u bij de voorzitter van de Raad van State. Dit heet officieel: verzoek om voorlopige voorziening/schorsing. Het bestemmingsplan gaat dan pas gelden als de Raad van State over uw uitstel en klacht beslist. Uitstel vragen doet u via het eerder genoemde adres in Den Haag. Voor dit uitstel betaalt u kosten, zogeheten griffierecht.

 

Meer weten?

Bel de heer H. Schuiling via (0313) 48 14 01.