Na bekendmaking kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State. De inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat op de voorlopige voorziening is beslist. Het bestemmingsplan is pas onherroepelijk na de uitspraak op het beroep van de Raad van State.