Op zaterdag 7 mei tekenden Stichting Woonservice IJsselland en gemeente Doesburg een samenwerkingsovereenkomst waarmee het project Flora 23 officieel van start is gegaan.

Woonservice IJsselland vervangt 59 verouderde huurwoningen in de wijk De Ooi door 85 duurzame eigentijdse woningen. De gemeente werkt aan een optimale herinrichting van de openbare ruimte.

De woningen worden niet exact op dezelfde plek teruggebouwd. Dat heeft gevolgen voor de om de woningen gelegen openbare ruimte.

Gelijktijdig met de woningbouw wordt daarom de openbare ruimte rondom de nieuwbouw aangepakt. Die ruimte wordt door de gemeente -in overleg met omwonenden- opnieuw “duurzaam en klimaatadaptief” ingericht.

Zo wordt het groen rondom de nieuw te bouwen woningen uitgebreid. Mét de corporatie wil gemeente Doesburg werken aan een fijne woonomgeving.

In een informatietent in het parkje ter hoogte van de Prunusstraat werd de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Meer informatie vindt u op: Project Flora 23 | Wijk De Ooi.

Saskia Hakstege, directeur-bestuurder Woonservice IJsselland en Arthur Boone, wethouder VVD Doesburg