In Doesburg zijn we sinds een aantal jaar bezig met het omzetten van (bestaande) basisscholen naar Integrale Kindcentra (IKC). Het doel van deze IKC is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een doorgaande lijn. Binnen een IKC werkt dit door de aansturing vanuit één team binnen één (pedagogische) visie te laten plaatsvinden.

Wethouder Rob Gossink overhandigt voorleesboek

Kinderen kunnen in hetzelfde gebouw terecht voor educatie, opvang en ontwikkeling. Woensdag 20 juli werd IKC De Horizon officieel geopend.

Wethouder Rob Gossink was bij de opening aanwezig en heeft het IKC een voorleesboek voor peuters én kleuters overhandigd. Dit boek staat symbool voor de doorgaande lijn in de ontwikkeling en het belang van voorlezen op jonge leeftijd.

Tijdens het officiële openingsmoment gaven kinderen van alle groepen een zonnetje door in een doorgaande lijn. Naderhand hadden de kinderen een leuke spelletjesdag.

Opening Integraal Kindcentrum De Horizon