Bart Elbers is de nieuwe VVD wethouder van de gemeente Doesburg. Op 26 oktober werd hij tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd. Bart Elbers volgt Rob Gossink op die in oktober afscheid nam.

Wethouder Bart Elbers

De VVD vond in Bart Elbers een ervaren bestuurder die namens de partij eerder al raadslid, wethouder en Statenlid was. Met dit bericht stelt hij zich aan u voor.

Beste wethouder Elbers, dag Bart. Fijn dat we je in je eerste week kunnen interviewen. Allereerst, zou je iets over jezelf willen vertellen?

Natuurlijk wil ik dat. Mijn naam is Bart Elbers, ik woon samen met mijn vrouw Manon en twee dochters, Noor en Anne, aan de overkant van de IJssel, in Leuvenheim. Ik houd van hardlopen en klussen. Dat doe ik vooral in het weekend. Daarnaast maak ik ook veel tijd vrij zodat ik tijd door kan brengen met mijn gezin. Ook ben ik actief in het verenigingsleven als lid van het Oranje comité. Heerlijk vind ik dat. We organiseren feesten en zetten volop in op het verbinden van inwoners en clubs. Daar krijg ik heel veel energie van.

Dat klinkt alsof je een druk bezet man bent. Klopt dat?

Ja, een beetje. Maar wat is druk? Ik houd er ook van om bezig te zijn. Om dingen te doen die bijdragen aan een fijne samenleving. Ik vind het vanzelfsprekend dat je de dingen doet voor je gein en je werk, maar daarnaast ook je steentje bijdraagt aan de samenleving om je heen. In mijn geval via een sportvereniging een Oranjevereniging en de lokale politiek. Gelukkig heb ik veel energie. Die energie wil ik graag inzetten voor de inwoners van Doesburg. Samen met alle partners, vrijwilligers, ambtenaren en andere betrokkenen.

Is dit dan ook een oproep aan inwoners, organisaties of ondernemers om contact met je op te nemen?

Zeker! Ik woon dichtbij, maar was tot nu toe dus toerist. Wat ik niet weet is wat Doesburg nodig heeft. Waar lopen inwoners tegenaan? Wat moet beter? Dat wil ik horen en dat wil ik zien. Ik ga er zelf op uit, maar ik laat me ook graag uitnodigen door de stad. Daarom houd ik vanaf deze week op vrijdagochtend een spreekuur. Iedereen is welkom op het stadskantoor of het stadhuis. Maar liever nog wil ik weten wat er in de straat of buurt gebeurt en kom ik langs. Onder het genot van een kop thee of een wandeling hoor ik graag uw Doesburgse verhaal.

Je bent VVD wethouder die nu voor het sociaal domein aan de slag gaat. We zijn benieuwd wat je gedachten hierbij zijn. Waarom neem je deze klus aan? Waarom kies je voor het sociaal domein?

Deze vraag is mij deze week vaker gesteld. Blijkbaar leeft er het idee dat een VVD-wethouder vooral met cijfers en geld bezig is. Ik hoop dat ik snel korte metten kan maken met dat imago. Ik kan niet namens alle VVD-ers praten. Maar ik weet wel dat in mijn geval het tegenovergestelde waar is. Ik wil juist heel graag mensen helpen. En doe dat ook graag, thuis maar ook als professional. En uiteraard komt werk dan voor een uitkering en ben je kritisch op kosten van een gemeente. Het is tenslotte wel allemaal belastinggeld waar we het over hebben. Daar ga je efficiënt mee om.

Hoe ziet dat helpen er dan voor jou uit? En waar komt die drive vandaan?

Die drive is ontstaan in mijn jeugd, door de manier waarop mijn ouders in het leven staan. Ze hebben altijd hard gewerkt én keken ook altijd verder dan het eigen gezin en eigen belang. Ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen dat er - buiten onze fijne bubbel - mensen leven die het zwaar hebben. Omdat ze uit een oorlogsgebied komen of omdat het thuis niet fijn is. Deze mensen help je. Dat is een gegeven. Zo was mijn moeder in de jaren ’90 nauw betrokken bij het opvangen van Colombiaanse vluchtelingen. We hebben allemaal geholpen met het verslepen van meubels naar woningen. Maar ook bij andere rampen hebben we als gezin de handen uit de mouwen gestoken. Dit neem je mee in je leven, deze drive om te helpen als het nodig is.

Kun je een voorbeeld noemen hoe jij je handen uit de mouwen steekt voor de samenleving?

Een recent voorbeeld is toen de eerste Oekraïners met medische problemen werden geëvacueerd vanuit het oorlogsgebied. We kregen een telefoontje en stelden onze woning beschikbaar. Niet als permanente oplossing. Maar wel op dat moment, omdat het nodig was. Dat is voor mij en mijn gezin geen vraag. Dat doe je gewoon.

Is dat ook de manier waarop je naar het sociale domein – jouw portefeuille – kijkt?

Jazeker. We moeten als samenleving helpen en handelen waar en wanneer dat nodig is. De overheid heeft daarin een steunende en faciliterende rol. Het begint namelijk bij lokale netwerken. Dat zeg ik niet omdat het sociaal domein de samenleving veel kost. Ik geloof oprecht dat mensen gelukkiger zijn als ze zichzelf redden – zelfstandig meedraaien in onze samenleving. Maar we moeten er ook zijn wanneer dit niet lukt.

Als gezin hebben we zo’n tien jaar geleden besloten om in de weekenden pleegkinderen op te vangen. Zo hebben zij maar ook hun ouders even rust en tijd om op te laden zodat ze hun vaak pittige leven aan kunnen. Ook maken zij mee hoe het is om in andere omstandigheden op te groeien. Wat het is om te leven in een gezin waar geen stapel van problemen achter de voordeur liggen. Een voorbeeld wat ze mee nemen in de rest van hun leven. Ik hoop dat ik zo bij kan dragen aan een stukje geluk.

Wat wil je als eerste aan gaan pakken in Doesburg?

Dat vind ik lastig om zo in mijn eerste week aan te geven. Het gaat niet om mij maar om de stad. De komende tijd ga ik gebruiken om een goed beeld krijgen wat mensen in Doesburg écht nodig hebben. Tegelijkertijd wil ik weten wat we al geregeld hebben en waar de ruimte zit in het beleid. Alleen zo kan ik oplossingen aandragen die passen bij de stad. Ik gun iedere Doesburger – en dus niet alleen de toerist - het gevoel dat ze er toe doen. Dat ze betrokken zijn bij hun leefomgeving en de stad. In mijn beleving is dat vaak door te werken in een passende baan. Én door je handen uit de mouwen te steken als lid van onze samenleving.

Bedoel je hiermee dat je vrijwilligerswerk wilt ondersteunen?

Ik heb begrepen dat er in Doesburg heel veel vrijwilligers zijn die van alles mogelijk maken in de stad. Daar haak ik op aan. Deze mensen en clubs wil ik ondersteunen zodat hun slagkracht wordt vergroot en iedereen mee kan doen. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat we problemen oplossen. Want het is niet de overheid die alle oplossing heeft.

Kun je een voorbeeld geven van hoe de samenleving een probleem op kan pakken in de stad?

Recent heb ik nog een mooi voorbeeld gezien in een gemeente waar jongeren overlast gaven. Als overheid kun je ze dan een plek aanbieden waar ze met elkaar kunnen hangen. Maar wat nou als je ze betrokken krijgt bij een voetbalvereniging, de volleybal of een breakdancegroep waar ze waardering krijgen en erbij horen. Dat is fijner en beter voor de jongeren en de omgeving. Daarvoor is het wel nodig dat we goed nadenken waar we ons geld aan uitgeven. Want er moeten ook mensen zijn die dit begeleiden. Die jongeren opzoeken en ouders met een kleine beurs helpen met regelingen zodat de jeugd ook aangemeld kan worden bij de club. Een ander voorbeeld is een supermarktondernemer die ik ken. Hij was wel klaar met het actief aanspreken van de hangjongeren rondom zijn winkel en vroeg ze om bij hem te komen werken. En dat het dan ook nog gebeurt is natuurlijk prachtig en goed voor beide partijen.

We hebben het nu over jeugd en werk gehad. Wmo en ouderenzorg is ook een thema in je portefeuille. Heb je daar ook al een beeld bij?

Ook als het gaat om ouderenzorg moeten we doen wat nodig is. Als samenleving kunnen we hier een hoop in betekenen, ondersteund door de overheid. Hoe dat er in Doesburg uit moet zien, is iets waar ik me de komende tijd in ga verdiepen.  

Waar ik ook benieuwd naar ben, is hoe we in Doesburg met het thema eenzaamheid aan de slag willen. Dit is niet alleen een thema dat speelt bij ouderen. Ook jongeren kampen met eenzaamheid en sombere gevoelens. Ik zou graag in gesprek willen met verenigingen en clubs om te bekijken hoe we mensen kunnen bereiken die verbinding missen. De clubs hebben keihard vrijwilligers nodig. Hoe mooi zou het zijn als we hier mensen bij kunnen betrekken die eenzaam zijn. Dat klinkt als een gemakkelijke oplossing. De uitdaging is hoe we achter de voordeur komen. Samen zijn we zoveel sterker dan alleen. Mijn vraag aan u is dan ook: Help mij helpen! Ik ontmoet u graag.

Kom in contact met Bart Elbers

Wethouder Bart Elbers nodigt u uit om uw ideeën en/of zorgen met hem te delen. Heeft u interesse? Mail dan naar: bestuurssecretariaat@doesburg.nl of bel met het algemene telefoonnummer: (0313) 48 13 13, en vraag naar het bestuurssecretariaat.