Doesburg werkt aan een Vitale Binnenstad die leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar is. Daarbij hoort een eerlijk en transparant parkeervergunningsysteem. Het huidige systeem voldoet onvoldoende aan de gestelde voorwaarden. Daarom wil het college van B&W het huidige parkeervergunningenbeleid met parkeervergunningsysteem opnieuw vaststellen. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 ingestemd met deze startnotitie. Bewoners en ondernemers worden medio 2022 benaderd om mee te denken over het nieuwe parkeervergunningsysteem.

Noodzaak nieuw parkeervergunningsysteem

Doesburg kent een compacte binnenstad met een smal (historisch) stratenpatroon. Hierdoor is de binnenstad minder geschikt voor grote aantallen geparkeerde auto’s. Het aantal uit te geven parkeervergunningen in de woonstraten is dan ook relatief beperkt. Dit komt omdat niet overal geparkeerd kan of mag worden. We moeten rekening houden met verkeersregels/verkeersveiligheid, het vrijhouden van in- en uitritten en de doorgang voor hulpdiensten. Hierdoor staan mensen soms lang op een wachtlijst voor een parkeervergunning. Met het nieuwe parkeervergunningsysteem wil de gemeente Doesburg een eerlijker, kloppender en transparanter systeem bieden voor het uitgeven van parkeervergunningen. Keuzen moet leiden tot een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte, het faciliteren van de juiste doelgroepen, heldere en logische spelregels voor vergunningaanvragen en duidelijkheid op straat (bebording).

Input bewoners en ondernemers binnenstad

De gemeente Doesburg vindt het belangrijk dat de mening van inwoners en ondernemers wordt meegenomen in het nieuwe beleid. Daarom zullen zij medio 2022 benaderd worden om hun mening met de gemeente te delen.

Digitalisering uitgifte systeem

Het aanvragen en uitgeven van de parkeervergunningen wordt digitaal. De gemeente kan hierdoor efficiënter werken. Maar ook voor de inwoner/ondernemer levert dit voordelen op. De aanvraag wordt eenvoudiger in te dienen, maar belangrijker, het systeem en de regels rondom de aanvraag van een parkeervergunning worden transparanter omdat direct duidelijk is wat de spelregels zijn en of iemand in aanmerking komt voor de vergunning.

Datum van invoering

De gemeente onderzoekt twee mogelijkheden voor een digitaal parkeervergunningsysteem. Wanneer de gemeente kan aansluiten bij een bestaand systeem zal het nieuwe systeem medio 2023 in de lucht kunnen zijn. Lukt dat niet en moet de gemeente een eigen systeem aanschaffen, dan zal de invoering van het nieuwe systeem met enkele maanden vertraagd worden.