Steeds vaker horen we over de schadelijke stoffen die vrijkomen door het stoken van hout in een houtkachel of open haard. De gemeente Doesburg streeft naar minimale houtstook en heeft daarom besloten tot de volgende maatregelen:

  1. Het gebruik van pelletkachels en HR houtkachels worden uit de lijst toekomstbestendig wonen lening gehaald.

  2. Het verbod op het verbranden van snoeiafval.

Als je een houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Deze rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan gezondheidsschade opleveren. De gemeente Doesburg vraagt haar inwoners daarom: Stook minimaal en bewust!

 

1. Toekomstbestendig wonen lening

Pellet ketels, pellet kachels en HR houtkachels stonden altijd op de maatregelenlijst bij de 'Toekomstbestendig wonen lening' als alternatief voor fossiele brandstof. Gezien de (substantiële) bijdrage van houtstook aan de regionale fijnstof- en roetemissie zijn deze voorzieningen nu van de maatregelenlijst afgehaald. Ze komen niet langer meer in aanmerking voor de duurzaamheidslening. De afsluitkosten voor de afkoppeling van het aardgasnet worden juist toegevoegd. De pellet- en houtkachels zijn destijds op de maatregelenlijst gezet omdat ze een alternatief waren voor fossiele brandstoffen. Steeds meer onderzoek toont aan dat de inzet van biomassa voor het opwekken van duurzame energie een keerzijde heeft, namelijk de emissie van allerlei stoffen in de lucht. Uit onderzoek van de drie Gelderse GGD’s is gebleken dat houtstook in de regio’s Arnhem-Nijmegen en de Achterhoek substantieel bijdraagt aan de emissie van fijnstof en roet. Dat heeft negatieve gevolgen voor de regionale luchtkwaliteit en voor de gezondheid van de inwoners. Om die reden wil de gemeente Doesburg deze voorzieningen niet langer stimuleren. Daarnaast worden de gemaakte kosten voor het afsluiten van het aardgasnetwerk toegevoegd.

2. Verbod op het verbranden van snoeiafval

De gemeente Doesburg verbiedt het verbranden van snoeiafval en verleent hiervoor geen stookontheffingen meer. In onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is onder artikel 5:34 opgenomen: ‘Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken.’ Het college is echter bevoegd (artikel 5:34, lid 3 van de APV) om een ontheffing te verlenen voor het verbranden van afval. In de praktijk gebeurde dat incidenteel voor het verbranden van snoeiafval bij grootschalig landschappelijk onderhoud. Omwille van de luchtkwaliteit en de gezondheidsrisico’s wil de gemeente Doesburg deze stookontheffingen voortaan niet meer te verlenen. Er zijn in de regio voldoende bedrijven aanwezig die het snoeiafval op een milieutechnisch verantwoorde wijze kunnen (laten) verwerken. Daarmee kan het snoeiafval als grondstof dienen voor andere toepassingen zonder dat het een negatieve invloed op de luchtkwaliteit heeft.