Hij werd vandaag gekozen uit 14 sollicitanten. Matthijs zal burgemeester. Op 20 februari om 19.00 uur wordt Matthijs tijdens de raadsvergadering officieel benoemd.

Loes van der Meijs- van de Laar ondersteunen bij officiële gelegenheden en zal regelmatig overleg hebben met de burgemeester om de belangen van Doesburgse kinderen te behartigen.

Sollicitatieprocedure

Aan de benoeming van de nieuwe kinderburgemeester van Doesburg ging een sollicitatieprocedure vooraf waarvoor kinderen zich konden opgeven. Alle kinderen werden uitgenodigd voor een gezamenlijk sollicitatiegesprek. Op basis van dit gesprek kozen de burgemeester en twee Doesburgse raadsleden de nieuwe kinderburgemeester.

Kinderraad Doesburg

Hoewel er maar één kinderburgemeester kan worden gekozen, is het voor alle sollicitanten een leuke dag. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Doesburgse Kinderraad. De kinderraad is afgelopen jaar ingesteld en bestond uit 12 kinderen. Zij vergaderden drie keer en gaven het college en gemeenteraad verschillende adviezen mee.

Kinderketen gemaakt door kinderen

Bij een burgemeester hoort een keten. De keten van de kinderburgemeester is versierd met tekeningen van kinderen uit Doesburg. Iedere school leverde de mooiste tekening van de klas aan bij Jongerenwerk Doesburg. De kinderburgemeester krijgt het kinderketen aangeboden tijdens de officiële beëdiging.