Zondag 25 april is Martin Beijer benoemd tot ereburger van Doesburg door burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange grote sociale, maatschappelijke rol in Doesburg, reikte zij hem de Doesburgse erepenning en de daarbij behorende oorkonde uit.

Martin Beijer staat in Doesburg vooral bekend vanwege de vele functies die hij bekleed binnen besturen en verenigingen. Zo is hij betrokken (geweest) bij de Gasthuiskerk, Stichting Vestingstad Doesburg, Stichting Doesburgs Goed, Stichting Duurzaam Doesburg en de Industriële Kring Doesburg. Hij is voorzitter van Stichting Vrienden van Huize St. Elisabeth en de Hessegracht en de Rotary Doesburg. Ook is hij initiator van de Stichting Zilvermuseum in Doesburg en ondersteunde hij het initiatief om ooievaarsnesten in uiterwaarden bij Doesburg te plaatsen. Door zijn tomeloze energie wordt er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan bij het mogelijk maken van Doesburgse evenementen.

Wij bedanken Martin Beijer voor zijn inzet. Hij heeft ten volle een ereburgerschap van gemeente Doesburg verdiend.
De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.