Vanwege de herinrichtingswerkzaamheden in de Kerkstraat wordt de markt tijdelijk verplaatst. Dit betekent dat de weekmarkt van woensdag en de standplaatsen van zaterdag tijdelijk verhuizen van de Markt naar de Kloostertuin. Deze verplaatsing geldt vanaf 13 april tot uiterlijk 1 juli 2022.