Gemeente Doesburg stelt het Looierspark open voor wandelaars vanaf 30 maart

Looierspark is het braakliggende terrein tussen de Koppelweg en de Looiersweg,

De openstelling geldt bij wijze van proef voorlopig alleen voor 2020. Voorafgaand aan de openstelling vinden op en rondom het park enkele werkzaamheden plaats in de week van 23 – 27 maart.

Op twee plekken worden de poorten weggehaald: Aan de westzijde vlakbij de bushalte en aan de zuidoostzijde bij de sporthal. Dit zorgt ervoor dat er drie entrees voor het Looierspark zullen zijn: Aan de westzijde bij de bushalte, aan de zuidoostzijde bij de sporthal en de noordoostzijde bij de tennisvereniging. Het opslagterrein van de voormalige Stadswerf blijft afgesloten voor publiek.

Werkzaamheden

Het terrein wordt gemaaid en gesnoeid. Vervolgens wordt het terrein extensief beheerd. Dat betekent dat het 2 tot 3 keer in het jaar wordt begraasd door schapen. Op het terrein is wandelen toegestaan. Honden zijn ook welkom, mits aangelijnd en de hondenpoep wordt opgeruimd.

Toekomst Looierspark

Richtlijnen voor de toekomstige invulling van het Looierspark staan omschreven in de gebiedsvisie De Blauwe Knoop. Voor het uitwerken van alle ambities in deze visie is momenteel geen budget. Wel is het (vooralsnog tijdelijk) openbaar toegankelijk maken van het gebied een eerste stap richting de ambitie voor dit gebied.