Parkeerterrein de Kloostertuin wordt heringericht met veilige routes voor langzaam verkeer en goede bevoorrading van de supermarkten Coöp en Albert Heijn.

We werken aan een optimaal ingericht parkeerplein dat veilig is voor alle gebruikers. Ondergrondse afvalbakken, fietsnietjes, invalidenparkeerplaatsen en laadpalen voor elektrische auto's zijn in het ontwerp meegenomen en de groenzone met speeltuintje worden opgewaardeerd. De stegen naar de Ooipoortstraat en Kloosterstraat worden uitnodigender gemaakt.

  • Er komen circa 165 parkeerplaatsen
  • Voor de stalling van fietsen komen ongeveer 70 fietsnietjes
  • Voetgangers krijgen een aparte veilige loopstrook
  • Hoogteverschillen blijven behouden
  • Voorzieningen zoals de ondergrondse containers, elektrische laadpalen en invalidenparkeerplaatsen worden geoptimaliseerd
  • De uitbreiding van de Coop is nagenoeg afgerond. Albert Heijn gaat ook aan de zijde van de Kloostertuin uitbreiden. Wanneer is nog niet bekend . Beide supermarkten zullen na de nieuwbouw hun winkels vanaf de Kloostertuin intern bevoorraden.

Voorlopig ontwerp

De klankbordgroep Kloostertuin heeft in 2016 en 2017 in drie bijeenkomsten meegedacht over een voorlopig ontwerp voor de ruimtelijke inrichting. Dat voorlopig ontwerp is op 18 september 2019 tijdens een algemene informatieavond gepresenteerd samen met het voorlopig ontwerp voor het kernwinkelgebied. Reacties die we kregen op beide ontwerpen zijn in een inspraakverslag gezet en beantwoord (zie onder).

Voorlopig ontwerp Kloostertuin

Verslag inspraakverslagreacties 18 september t/m 18 oktober 2019

Definitief ontwerp

Het Voorlopig ontwerp Kloostertuin is uitgewerkt tot een Definitief ontwerp openbare ruimte. In dit Definitieve ontwerp zijn samen met de supermarkten Coöp en Albert Heijn hun gewenste uitbreidingen en bevoorrading ruimtelijk ingepast. Het definitief ontwerp is op 26 mei 2020 vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders. De commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft op 10 juni 2020 kennis genomen van dit ontwerp. In de raadsinformatiebrief van 24 juni 2020 (zie onder) staat een toelichting op het ruimtelijk ontwerp.

Definitief ontwerp Kloostertuin

Raadsinformatiebrief 24 juni 2020
 

Uitvoering werkzaamheden

Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek uit Lichtenvoorde is de werkzaamheden aan het uitvoeren. Dit bedrijf heeft fasegewijs de parkeerplaats op de schop genomen. Zij houdt zoveel mogelijk rekening met het winkelbezoek en de bevoorrading van de winkels. De aannemer garandeert dat gedurende de werkzaamheden minstens zestig parkeerplaatsen beschikbaar blijven en er ruimte is voor stalling van tachtig fietsen. Op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag wordt niet gewerkt. We streven ernaar het werk vóór Koningsdag (27 april) af te ronden. 

De eerste stap is het verplanten van de plataan bij supermarkt AH op maandag 11 januari 2021. Verplaatsing is nodig om de gewenste uitbreiding van AH mogelijk te maken. Die uitbreiding vindt plaats na de herinrichting van de Kloostertuin. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Daarom wordt ter hoogte van deze supermarkt voorlopig noodbestrating aangelegd.

Werkzaamheden Kloostertuin van start

Maandag 18 januari start aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek met de herinrichting van de parkeerplaatsen aan de Kloostertuin. Hieronder treft u de nieuwsbrieven die verspreid zijn onder de bewoners en ondernemers die grenzen aan de Kloostertuin.

Brief start werkzaamheden Kloostertuin bewoners

Brief start werkzaamheden Kloostertuin ondernemers

Wanneer u de pdf documenten niet kunt raadplegen, wilt u dit dan mailen naar de webredactie?