Van 30 oktober tot en met 5 november is het Nationale klimaatweek. Een moment om stil te staan bij wat u kunt bijdragen aan een beter klimaat. Iedereen kan iets doen voor een beter klimaat. DoesWatt, een energiecoöperatie uit Doesburg, is bezig met de toekomst van de Hanzestad. Ze richten zich op het opwekken, besparen en het bewust omgaan van energie.

Collectief project met een brede missie en visie

DoesWatt is een vrijwilligersinitiatief dat zich in Doesburg richt op de energietransitie. Drie jaar geleden werd de Doesburgse coöperatie opgericht vanuit het idee om collectieve zonnepanelen te plaatsen voor mensen die geen zonnepanelen op een eigen dak mogen, willen of kunnen plaatsen. Vrijwilliger Monique heeft een doel: “Onze stip aan de horizon is dat we in Doesburg net zoveel energie gebruiken als er lokaal wordt opgewekt. Het is een grote opgave. Er is namelijk relatief weinig beschikbare oppervlak, omdat we een kleine gemeente zijn. Maar er zijn wel veel beschikbare daken in onze stad. Door als collectief zonnepanelen in te kopen en te plaatsen op daken kunnen meerdere mensen duurzame energie die opgewekt wordt gebruiken.” Er loopt nu 1 zonneproject, met zonnepanelen op het dak van de stadswerf, waar ongeveer 50 mensen aan meedoen. DoesWatt is bezig met een tweede locatie voor collectieve inkoop en plaatsing van zonnepanelen.
 

Elke dag klimaatdag

Naast het opwekken van duurzame energie richt DoesWatt zich ook op besparen van energie. Zo zijn er energiecoaches beschikbaar die gratis bij inwoners aan huis komen. Ze hebben veel tips die makkelijk uit te voeren zijn en waarmee u energie en geld bespaart. “Samen met energiecoaches willen we alle inwoners helpen om op een laagdrempelige manier hun energieverbruik te verlagen. Wij zijn niet alleen tijdens de Nationale klimaatweek bewust bezig. Voor ons is elke dag een klimaatdag.” Verder is bewust leven een belangrijk thema. U kunt zelf verschillende dingen doen die bijdragen aan bewuster leven. Denk hierbij aan minder afval gebruiken en goed uw afval te scheiden, circulair bouwen of gebruik te maken van tweedehands producten. Zo maakt u niet alleen tijdens de Nationale klimaatweek een verschil, maar wordt het een gewoonte voor elke dag.

“We staan met de energietransitie voor zo’n grote opgave. Dit kunnen we alleen halen als we het samen doen. Het is mooi dat er steeds meer mensen hier bewust mee bezig zijn. Zo kun je elkaar versterken.”

Doe ook mee

DoesWatt organiseert lezingen met verschillende onderwerpen om duurzamer te leven. Alle inwoners zijn welkom. Vindt u duurzaam leven ook een belangrijk onderwerp of heeft u een initiatief? Neem dan contact op met Monique via: monique.doeswatt@gmail.com.