De kermis van Doesburg kan niet meer op dezelfde wijze als voorheen in de binnenstad van Doesburg. Dit blijkt uit een risicoanalyse van de brandweer van november dit jaar. Het college van b&w kiest er daarom voor de kermis van 11 – 14 mei 2023 bij wijze van pilot te verplaatsen naar De Turfhaven.

De kermis staat al sinds jaren in de binnenstad van Doesburg. De laatste jaren wordt de kermis steeds verder beperkt qua ruimte om aan allerlei wet- en regelgeving te voldoen. Ook is het steeds moeilijker om een exploitant te vinden die de kermis in Doesburg wil organiseren. De beperkingen maken de kermis niet rendabel.

Risicoanalyse brandweer

Uit een recente risicoanalyse van de brandweer blijkt dat een kermis in de binnenstad onverantwoorde risico’s met zich meebrengt (o.a. slechte bereikbaarheid, vertraagde brandweerinzet, verwachte brandoverslag- en/of doorslag). Op basis van deze risicoanalyse vindt het college van b&w het niet langer verantwoord om de kermis in de binnenstad te laten plaatsvinden.

De Turfhaven

Tijdens een brainstormsessie met de brandweer, politie en gemeente is de Turfhaven in beeld gebracht als alternatieve locatie voor de kermis in 2023. De Turfhaven is aangewezen als evenementenlocatie en is met name geschikt voor evenementen die vanwege hinder of benodigde ruimte niet of minder goed in de binnenstad kunnen plaatsvinden. Er worden extra veiligheidsmaatregelen voor o.a. kinderen genomen vanwege de ligging aan het water. De locatie ligt centraal en verbindt de binnenstad en Beinum.

Evaluatie pilot

Brandweer als politie geven aan dat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geen probleem is en juichen een verplaatsing toe. Ook wethouder Stan Hillenaar is opgelucht over dit besluit: “Ik ben blij dat we op deze manier de kermis voor Doesburg toch hebben weten te behouden.”
Na evaluatie wordt er besloten of deze locatie ook in de toekomst de kermis kan blijven huisvesten.