Wijkraad helpt met sjouwen.

Hoewel er nog erg veel moet gebeuren voordat Doesburg in 2050 energie neutraal is, wordt er ook al veel energie bespaard en opgewekt. Door organisaties en woningeigenaren. Het zijn juist deze voorbeelden waar we ons door laten inspireren. Zij laten zien wat er wél mogelijk is aan duurzame oplossingen in woningen en (bedrijfs)panden. Bewoners van de Doesburgse wijk De Ooi hebben onlangs meegeholpen de zolders van twee buurtgenoten leeg te ruimen. Daardoor werd het mogelijk om ook deze woningen door onder andere dakisolatie energiezuiniger te laten maken. De sjouwhulp kwam tot stand door een samenwerking tussen Wijkraad De Ooi en woningcorporatie

Woonservice IJsselland.

,,Van de 39 bewoners van onze huurwoningen wilden er aanvankelijk 35 meedoen aan het energiezuiniger laten maken van hun huis”, zegt projectleider verduurzaming en renovatie André Putman. ,,Twee mensen zouden op zich wel willen, maar konden zonder hulp hun zolder niet leegruimen.” Via de wijkraad kwam er opruimhulp, waarna de twee woningen toch verduurzaamd konden worden.

Vertrouwen

Putman: ,,In een geval ging het om een mevrouw die net weduwe was geworden en heel veel spullen van haar man op zolder had liggen. Wij hadden aangeboden een schoonmaakbedrijf de boel te laten leeghalen, maar dat wilde ze niet. Toen mensen uit de buurt gingen helpen, voelde het voor mevrouw anders. Dat is toch vertrouwder.” Samen met haar kinderen zocht ze spullen uit die tijdelijk ergens anders in het huis een plekje kregen, de rest ging in een container die door Woonservice IJsselland beschikbaar werd gesteld. Ook bij een andere bewoner waren wijkgenoten een dag aan het sjouwen om de zolder leeg te krijgen. Bij het duurzamer maken van woningen is dakisolatie het meest effectief. Wanneer dat van de buitenkant kan, hoeft de zolder niet leeg. Als de woningcorporatie van binnenuit isolatiemateriaal wil aanbrengen, is dat wel het geval. Dat is bijvoorbeeld wanneer het dak doorloopt tot op de eerste woonlaag of als er pas dakpannen zijn vervangen. Naast dakisolatie laat de corporatie isolatieglas aanbrengen, de vloer opnieuw isoleren, maatregelen treffen om warmte terug te winnen en zonnepanelen op het dak leggen.” Alle maatregelen leveren tot wel 70 euro besparing per maand op, terwijl de huur niet omhoog gaat.