De coalitiepartijen hebben van het coalitieakkoord een infographic gemaakt. Hierin vindt u de belangrijkste afspraken tussen de partijen voor de komende collegeperiode. Dit akkoord wordt nu verder uitgewerkt in een collegeprogramma.
Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Pijlers:

  • Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat | Wethouder Birgit van Veldhuizen
  • Verbindende en versterkende sociale aanpak | Wethouder Rob Gossink
  • Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie | Wethouder Stan Hillenaar
Infographic Coalitie Doesburg 2022