Eerste nieuwsbericht omgevingsplan Beinum

Begin dit jaar deden wij een oproep aan inwoners om samen met mensen van de gemeente te oefenen met de Omgevingswet binnen een interessant experiment in Beinum. Wij zijn heel blij met de vele reacties die wij hier voor hebben ontvangen!
Sinds een halfjaar werkt de projectgroep - bestaande uit diverse medewerkers van de gemeente Doesburg en drie inwoners – aan het opstellen van een Omgevingsplan voor de wijk Beinum. Bij iedere stap wordt geoefend met het bereiken van de verbeterdoelen van de toekomstige Omgevingswet: Werken aan transparantie en integraliteit van regels, het verminderen van regeldruk en het vereenvoudiging van procedures.
Dit Omgevingsplan kan uiteindelijk gezien worden als de opvolger van alle bestemmingsplannen en verordeningen in dit gebied.

Als eerste stap zijn alle bestaande regels zoals deze zijn vastgelegd in bestemmingsplannen en verordeningen
(bouwstenen’) voor de wijk ‘Beinum’ geïnventariseerd, vereenvoudigd en samengevoegd. Omdat volgens de toekomstige Omgevingswet niet alle regels opgenomen kunnen worden in het nieuwe Omgevingsplan, zijn de regels per thema ondergebracht in drie categorieën: Wat moet, wat mag en wat mag niet in het nieuwe Omgevingsplan opgenomen worden.

Wat willen inwoners van Beinum?

Nu is de fase aangebroken, waarin we inwoners en betrokken organisatie gaan vragen wat hun wensen zijn over verschillende thema’s. Zo biedt de nieuwe wet straks mogelijkheden voor het verruimen van vergunningsvrij maken van bijvoorbeeld bouwactiviteiten, het kappen van bomen en het aanleggen van een inrit. De projectgroep is benieuwd wat uw wensen voor deze thema’s zijn! Maar wij zijn ook benieuwd naar uw wensen op het gebied van bijvoorbeeld verstening van tuinen en het eventueel invoeren van welstandsvrije gebieden. Samen met u wordt gezocht worden naar de gewenste balans tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. Op basis van dit inzicht zal de gemeenteraad uiteindelijk kunnen en moeten bepalen wat een gewenste en passende regeling is voor het nieuwe Omgevingsplan Beinum. De komende tijd benaderen wij u op verschillende manieren voor de diverse thema’s. Wij hopen op uw enthousiaste inzet om zo samen tot een vernieuwd plan voor uw wijk te komen.