Doesburg zet stappen naar duurzame wijk De Ooi

Samen op zoek naar oplossingen in De Ooi

Nederland staat voor een grote opgave. We willen in 2030 geen aardgas uit Groningen meer gebruiken. Zo willen we de aardbevingen in Groningen stoppen. Ook verandert ons klimaat. Om de opwarming van de aarde te verminderen, werkt Nederland mee aan het Klimaatakkoord.

Dit raakt ook de gemeente Doesburg. Wij werken de komende jaren aan:

  • Energie besparen
  • Duurzame energie opwekken
  • Aardgas vervangen door andere vormen van warmte

Samen op zoek naar oplossingen in De Ooi

De gemeente Doesburg start met verduurzaming in de wijk De Ooi. We willen samen met inwoners op zoek naar de beste manier om onze woningen te verwarmen en te koken zonder aardgas. En samen met inwoners beslissen wat het beste moment is om dat te doen. De gemeente Doesburg praat daarom in november met de inwoners van de wijk de Ooij om een eerste stap te maken naar het zoeken van oplossingen.

Praat ook mee over de toekomst van De Ooi en kom naar de bus

We willen met zoveel mogelijk mensen in gesprek. Van donderdag 15 tot en met zaterdag 24 november staat er een speciale bus in de wijk. Kom gerust binnen voor een gesprek en stel uw vragen?

  • ‘Hoe kan ik energie besparen’?
  • ‘Wat verandert er straks’?

Heeft u een idee hoe we samen kunnen werken aan een duurzame en leefbare wijk De Ooi? Vertelt het ons. We zijn benieuwd naar uw vragen en ideeën!

Waar staat de bus?

De bus staat op verschillende plaatsen in de wijk om het zo makkelijk mogelijk te maken. Dagelijks van 10:00 – 16:00 uur bent u welkom.

  • Burgemeester Keiserplein (Aldi) 15, 16, 17, 23, 24 november
  • Koppelweg ter hoogte Begoniastraat 19 november
  • Koppelweg ter hoogte Acaciastraat (bij de flats) 20 en 21 november
  • Esdoornlaan/Halvemaanweg (thv het Ravelijn) 22 november

Online enquête

Kunt u niet op een van deze dagen? U kunt ook een online enquête invullen.

We kunnen ook bij u thuis langskomen, bel dan voor een afspraak naar 06 36 31 52 65.

Veel gestelde vragen

Waarom starten we in de Ooi?

Doesburg start met verduurzamen in De Ooi, omdat er in deze wijk een al aantal ontwikkelingen gepland staan. Bijvoorbeeld de sloop en nieuwbouw van 95 PeGe woningen van de woningcorporatie en het omvormen van het gebied langs de Koppelweg van bedrijven naar gasloze woningbouw. Ook is het ondergrondse netwerk van elektriciteit en gas op leeftijd. Het is nog in prima staat maar is wel als eerste in Doesburg aan vervanging toe. Om overlast te beperken en kosten te besparen willen we activiteiten zoveel mogelijk combineren.

Wanneer wordt De Ooi aardgasvrij?

In uw wijk staan ruim 1000 woningen, waarvan ongeveer 650 huurwoningen van Woonservice IJsselland. De rest van de woningen zijn van particulieren. Woonservice IJsselland sloopt de komende 3 jaar 95 huizen. Hier komen gasloze levensloopbestendige huurwoningen voor terug. Dat is de eerste stap. Maar wanneer de hele wijk aardgasvrij is dat is nog niet bekend.

Wat gaat mij dit kosten?

Op dit moment kunnen wij u niet zeggen dat de kosten voor het verduurzamen van de wijk De Ooi zijn. We weten nog niet welke ontwikkelingen er aan komen en welke keuzes er voor De Ooi gemaakt gaan worden.

De gemeente wil u ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. Ook wordt er gewerkt aan financieringsmogelijkheden voor huiseigenaren.

Het verduurzamen van huurwoningen is aan de eigenaar van de huizen. We werken daarom goed samen met Woonservice IJsselland.

Pagina opties