Duurzaamheidslening

 • Samenvatting

  De gemeente Doesburg vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om een Duurzaamheidslening aan te gaan.

  Met de gemeentelijke duurzaamheidslening is het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatiemaatregelen of een warmtepomp. De voorwaarden zijn door de gemeente zelf bepaald. Alleen natuurlijke personen kunnen een duurzaamheidslening aanvragen. Rechtspersonen, waaronder een Vereniging van Eigenaren (VVE), zijn uitgesloten.

  Het energiezuinig maken van de woning is een investering die in eerste instantie geld kost, maar zichzelf al snel terugverdiend. Door je woning energiezuiniger te maken met energiebesparende maatregelen bespaar je niet alleen op je woonlasten, je woning wordt er ook aangenamer en comfortabeler van. Meer wooncomfort én een lagere energierekening dus! Bovendien help je mee aan een beter milieu en kunnen de energiebesparende maatregelen goed zijn voor de waarde van de woning.

  Kenmerken duurzaamheidslening

  • eigen woning in de gemeente Doesburg
  • leenbedrag tussen de € 2.500,- en € 25.000,-
  • looptijd lening 10 jaar tot 15 jaar
  • toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)
  • rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst aanvraag (actuele rentetarieven)
   op dit moment 1,6%
  • altijd boetevrij aflossen
  • geen afsluitkosten

  Leeftijdsgrens

  Voor alle consumptieve leningen van SVn geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt hij wel meegenomen in de aanvraag, maar zijn inkomen niet in de krediettoets.

 • Voorwaarden

  Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. De aanvragers verklaren bij het invullen van de duurzaamheidslening:

  • Bekend te zijn met de voorwaarden van de duurzaamheidslening;
  • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
  • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van onderstaande gemeentelijke Verordeningen niet wordt voldaan;
  • Dat de werkzaamheden waarvoor de duurzaamheidslening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
  • Dat de te treffen voorzieningen aan de woning zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
  • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
  • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
  • Ermee in te stemmen om (indien daarom wordt verzocht) toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.
 • Aanvragen

  U doorloopt het digitale formulier “Aanvraag Duurzaamheidslening” waarbij u wordt gevraagd om in te loggen met uw DigiD code. Tijdens de aanvraag voegt u een offerte, begroting of plan van aanpak toe als bijlage. De gemeente Doesburg verwerkt de aanvraag en stuurt deze door naar de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). SVn heeft onder meer een AFM-vergunning (Autoriteit Financiële Markten) voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

  Vervolgens neemt de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) contact met u op voor verdere bewijsstukken en zal bij een positief besluit de lening met u afhandelen. Voor het aanvragen van de duurzaamheidslening moeten verschillende gegevens en documenten worden aangeleverd bij de SVn ter beoordeling. Om het u makkelijk te maken, heeft de SVn hiervoor een handige checklist opgesteld. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de SVn via telefoonnummer: (088) 25 39 400 of per e-mail: kredietverlening@svn.nl.

  Aanvraag Duurzaamheidslening

 • Gang van zaken

  • De duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
  • Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag is de looptijd 15 jaar.
  • Het rentetarief is het 10-of 15-jaars rentetarief van de Duurzaamheidslening.
  • De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Voor actuele rentetarieven kunt u kijken op svn.nl/rente.
  • De lening wordt consumptief verstrekt.
  • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
  • De duurzaamheidslening is een maandannuïteitenlening en heeft u op de einddatum helemaal terugbetaald. Het te betalen bedrag op basis van maandannuïteiten moet altijd voor de laatste dag van de maand betaald zijn. De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt per de laatste dag  van de maand met de restschuld verrekend. Het aflossingsdeel wordt gedurende de looptijd van de lening maandelijks groter. Het rentedeel wordt maandelijks kleiner. Uw maandtermijn blijft gelijk.
  • Altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij aflossen (met een minimum van € 250,-).

Pagina opties