Om dit doel te halen, willen we vooral samen met de inwoners en bedrijven werken aan onze energieneutrale toekomst, zegt wethouder Duurzaamheid Peter Bollen. Dit is een wens van de gemeente en ook een opdracht vanuit het Rijk.

Wethouder Peter Bollen licht toe:

“Met dit plan gaan we werken aan energie besparen en het duurzaam opwekken van energie. Om in 2050 energieneutraal te zijn, moet de gemeente Doesburg dan 497 TJ aan groene energie opwekken. Dat staat gelijk aan ongeveer 75 voetbalvelden zonnepanelen en 3 grote windmolens. Als we alle daken van heel Doesburg vol leggen met zonnepanelen, halen we ongeveer 10 % van onze totale opgave. We moeten dus ook op zoek naar andere oplossingen.

Naast zonne-energie onderzoeken we ook windenergie en we kunnen in Doesburg mogelijk warmte halen uit de IJssel en Oude IJssel door gebruik te maken van Aquathermie. Het is een enorme opgave, maar gelukkig hebben we de tijd om alles voor te bereiden. Het goedgekeurde uitvoeringsplan geeft aan hoe we dat in goede banen gaan leiden.

Wie gaan daar allemaal mee aan de slag?

“Duidelijk is dat we als samenleving moeten samenwerken. We hebben de hulp van alle inwoners en bedrijven nodig om zonnepanelen of zonneboilers op daken te leggen. En er zijn ook grotere initiatieven nodig. Een bedrijf dat een zonneveld aanlegt ergens in Doesburg. Maar misschien is het interessanter om initiatieven vanuit inwoners op te pakken, bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoörporatie? En zo ja, wie zou dat dan willen? Dat kan alleen als er mensen opstaan die er de schouders onder willen zetten. De gemeente ondersteunt deze initiatieven graag.”

Waarom nu al aan de slag? Kunnen we niet beter wachten?

“De opgave die voor ons ligt is groot. We moeten nu doen wat we kunnen doen. Dat begint met energie besparen. Actie is nodig om er voor te zorgen dat we de doelen in 2050 halen. Er zullen zeker nog veel nieuwe technieken komen in de toekomst. Dat houden we goed in de gaten. Maar er is op dit moment geen enkele techniek die de grote omvang aan duurzame energie kan produceren die we nodig hebben. We zullen dus meerdere energieopwek technieken moeten combineren. De technieken die we nu al kunnen toepassen helpen zeker mee. Het is dus zaak “meters” te maken met de technieken die we al kunnen toepassen.”

Wat kunt u zelf doen?

“Begin met isoleren! Energiebesparen door isolatie helpt altijd en de investering verdient zich terug. Bovendien krijgt u er ook een comfortabeler huis van. Maar de ene situatie is de andere niet. Het is verstandig een expert mee te laten kijken die tips geeft. Laat eens een energiescan van uw huis maken. De kosten daarvan kunt u terug krijgen als u maatregelen gaat nemen. U kunt zien wat de beste opties zijn en welke maatregelen het meeste terug verdienen.”

Hoe helpt de gemeente Doesburg daar dan bij?

“Om de aanschaf van zonnepanelen of -boilers en isolatie te financieren, kunt u gebruik maken van de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’. U leent hiermee tegen een aantrekkelijke rente. Ook kunt u tegen een gereduceerd tarief uw huis of monument laten scannen. U krijgt een advies op maat over wat u kunt doen om uw huis duurzaam te maken. Ik heb zelf zo’n scan laten maken en ben nu mijn eigen plan aan het opstellen. Ik ga ook kijken bij “Winst uit je woning”, om makkelijk aan de materialen te komen en betrouwbare leverancier of aannemer te vinden.”

Wat raadt u de Doesburger aan?

“Ga rustig kijken wat u kunt doen en waar u voordeel aan hebt. De energielasten gaan in de toekomst waarschijnlijk stijgen. Dus elke stap in energiebesparing betaalt zich in de toekomst uit. Wie eerder begint heeft meer voordeel in de toekomst en leeft in een comfortabeler huis.”

Kijk voor meer informatie op www.doesburg.nl/duurzaamheid of www.iedereendoetwat.nl.