Binnen het project Vitale Binnenstad is sinds 2019 gewerkt aan een mooi, duurzaam, eigentijds centrum. Als onderdeel van dit project is ook het parkeren in de oude binnenstad onder de loep genomen. Adviesbureau Goudappel heeft de gemeente hierin geadviseerd en samen met de betrokken klankbordgroep verkeer en parkeren is de verkeersproblematiek besproken en geanalyseerd.

Parkeren Doesburg

Aanpak in 8 stappen

Hier is uitgekomen dat de verkeer- en parkeerproblematiek in Doesburg in 8 stappen wordt verbeterd. Een deel hiervan vindt altijd plaats en een deel alleen tijdens de zomerperiode (toeristenseizoen). Alle stappen vindt u op: www.doesburg.nl/vitale-binnenstad.

Parkeervergunningen binnenstad

Een belangrijk onderdeel van de parkeerproblematiek was het vergunningensysteem in Doesburg. Dit was niet voldoende duidelijk en transparant en de wachtlijsten van de vergunningen lopen op tot soms wel 8 (!) jaar. Er zijn onder begeleiding van Goudappel twee enquêtes uitgezet waarin binnenstadbewoners werden bevraagd over het vergunningensysteem.

Kortere wachttijden en transparanter

Om de lange wachtlijsten voor parkeervergunningen te verkorten en het systeem eerlijker, kloppender en transparanter te maken, gaan het toewijzingssysteem en de indeling van de vergunningszones op de schop. De gemeenteraad neemt op 25 mei een besluit over de nieuwe werkwijze. Op 8 mei wordt dit onderwerp in de commissie VROM behandeld. Uitgangspunt is dat iedereen die woont in de binnenstad een auto (vlak)bij huis moet kunnen parkeren. Er wordt slechts 1 parkeervergunning per adres verstrekt. Als men op eigen terrein kan parkeren in een garage of op een oprit, dan kan er geen aanspraak op een parkeervergunning worden gemaakt. Kan dit niet, dan komt men in aanmerking voor een parkeervergunning.

Nader zorgvuldig onderzoek in 2023

We brengen de adressen met eigen parkeergelegenheid (garage of oprit) zorgvuldig en transparant in kaart met aandacht voor de individuele situaties van bewoners. Vanaf juni wordt er contact gelegd met de bewoners op wie een nieuwe situatie van toepassing lijkt te zijn. Samen worden de (on)mogelijkheden onderzocht en besproken. Er worden in het jaar 2023 nog geen vergunningen ingetrokken.

Werkbusjes ’s avonds en in het weekend elders

De doelgroepen die in aanmerking komen voor een vergunning blijven ongewijzigd. Dit zijn bewoners, aannemers, mantelzorgers, bedrijven en hulpverleners. De regels worden hier en daar wel aangescherpt of beperkt. Zo wordt bijvoorbeeld de aannemersvergunning beperkt van maandag t/m zaterdag van 7.00–18.00 uur. Dit om te voorkomen dat in de avonden en weekenden een ongebruikte werkbus de vergunningsplekken van de omwonenden bezet houdt.

Nieuwe vergunningen vanaf 2024

Vanaf 2024 zijn vergunningen niet meer beperkt geldig voor een klein gebied of een straat. De binnenstad wordt opgedeeld in 6 zones, de schil wordt één zone. Zo wordt voorkomen dat men in een bepaalde straat nu op de wachtlijst staat voor een vergunning, terwijl in een naastgelegen straat een nieuwe bewoner direct in aanmerking komt voor een parkeervergunning. De vergunningen worden vanaf 1 februari 2024 verstrekt via een online-uitgiftesysteem en staan op kenteken.

Veiligheid brandweer

Alle parkeerplaatsen in de binnenstad worden ingestraat, zodat duidelijk is waar je wel en niet kunt parkeren. Hiermee wordt de doorgang voor nood- en hulpdiensten, de toegankelijkheid van bluswatervoorzieningen en de verkeersveiligheid gewaarborgd en wordt de parkeersituatie duidelijker en beter te handhaven.

Mensen die slecht ter been zijn, krijgen eigen plek

Met de overgang van vergunningen per straat naar vergunningen per gebied wordt voor inwoners met een handicap de garantie op een vrije parkeerplaats op loopafstand belangrijk. Daarom wordt de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken in de binnenstad toegestaan.

Minder verkeer in de binnenstad

Het aantal plekken waar je in de binnenstad betaald kunt parkeren, worden afgeschaald. Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk om betaald te parkeren op de Paardenmarkt, Ooipoortstraat, Meipoortstraat, parkeerterrein Zandbergstraat, Koepoortstraat en Roggestraat. Betaald parkeren blijft in de binnenstad mogelijk op de Meipoortwal (de parkeerplaatsen ter hoogte van begraafplaats, parkeerterrein Kloostertuin en parkeerterrein F.D. Rooseveltsingel (allen bereikbaar via de singels) en op de Markt om bezoekers de gelegenheid te bieden nabij de voorzieningen te parkeren. Dit voorkomt (zoek)verkeer in de binnenstad.

Zorgvuldige communicatie en goed overleg met de omwonenden over de vakken

Voorafgaand aan het instraten van de parkeerplaatsen is er goed overleg met de omwonenden om tot een voor iedereen zo goed mogelijke aanduiding van parkeervakken te komen.