Het Comité 4 en 5 mei Doesburg heeft als taak om in de gemeente Doesburg richting, inhoud en vorm te geven aan het herdenken en het vieren om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en het vieren van onze vrijheid. Wij willen stilstaan bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Naast herdenken en vieren vinden wij het belangrijk om ook nieuwe generaties bewust te maken van deze gemeenschappelijke waarden. 

De activiteiten van het 4 en 5 mei comité Doesburg centreren zich op dit moment rond drie belangrijke thema's:

  • de organisatie van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op 4 mei;
  • de organisatie van een stille tocht op 27 januari als herdenking aan de bevrijding van Auschwitz.

Daarnaast is er een eerste aanzet gegeven om ook de Doesburgse basisscholen bij de herinnering aan en de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de vrijheid, democratie en mensenrechten te betrekken.  
 
Eens per 5 jaar coördineert en stimuleert het comité de activiteiten rondom het lustrum van de bevrijding - 2025 is de eerstvolgende keer. 
 
Als u herdenken en vieren belangrijk vindt, nodigen wij u uit op deze vacature te reageren. Gedurende het jaar is het aantal uren dat we van u vragen beperkt tot een enkele uren per maand. Tijdens onze kernactiviteiten lopen deze wel op tot enkele uren per week, maar dat is een overzichtelijke periode.

Vanzelfsprekend mag u ons ook benaderen als u zich specifiek wil inzetten op bepaalde deelterreinen, waaronder het betrekken van jongeren bij het gedenken en vieren. Wij zoeken iemand die het secretariaat en iemand die het financiële deel van ons werk wil oppakken.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Beeuwe Rozema, telefoonnummer: 06 53 409 028.