Het hart van Beinum, het centrum, is aan vernieuwing toe. Dit gaat nu gebeuren en hoe het nieuwe centrum van Beinum eruit komt te zien is mede aan jou!

Het college heeft ingestemd met de plannen! De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om het participatieproces op te starten. We kunnen van start. Niets staat nog vast, dat kun jij mede invullen daarom zoeken we contact met jou als betrokkene!

Vertel ons waar wij aan moeten denken!

We zijn toe aan de volgende stap. In deze stap gaan we op zoek naar de verhalen rondom het centrum van Beinum. We horen graag wat je hier wilt of wat je juist niet wilt! We horen graag van je waar we allemaal aan moeten denken bij de nieuwe inrichting van het centrum. Heb je vragen, ideeën, wensen, eisen of andere opmerkingen, dan kun je via onderstaande knop laten weten wat jij belangrijk vindt!

Hart van Beinum invulformulier

Wat we al doen als gemeente

  • We gaan twee keer met een aantal wijkbewoners in (groeps)gesprek
  • En we gaan weer de straat op om zoveel mogelijk mensen te spreken.

De data waarop we dit doen zijn binnenkort bekend en kondigen we aan via de Regiobode, onze social mediakanalen en op de hoofdpagina: www.doesburg.nl/hartvanbeinum.

Eerdere reacties van wijkbewoners

In maart zijn we de straat opgegaan en hebben we bij huizen aangebeld. Onze belangrijkste vraag was: “Hoe kijk je aan tegen het door ons voorgestelde proces om mee te doen (te participeren) bij het ontwerp van het nieuwe centrum van Beinum”. Hier kwam al veel respons op. Ook via de mail hebben veel mensen aangegeven wat ze belangrijk vinden in dit proces en wat ze wensen voor het centrum. De reacties zijn weergegeven bij het kopje 'Hieronder de voortgang van de stappen' op de hoofdpagina: www.doesburg.nl/hartvanbeinum. Hier kwam bijvoorbeeld uit:

  • Benader mensen op verschillende manieren, zowel digitaal met een enquête als via een gesprekje op straat, langs de deuren of op locatie
  • Laat regelmatig horen wat de status is van het project
  • Geef kaders
  • Geef iets te kiezen
  • Veiligheid gaat voor alles
  • Werk open en transparant
  • Betrek de jeugd
  • Wees realistisch

Deze reacties (en alle andere al binnengekomen reacties en opmerkingen) worden meegenomen bij de volgende stappen in de aanloop naar het nieuwe centrum. 

Meld je nu aan!

Vind je het leuk om mee te denken, meld je dan vast aan via: aanmelding@doesburg.nl o.v.v. groepsgesprek HvB. Na deze stap hopen we te beschikken over een uitgebreide wensenlijst die we gaan voorleggen aan de gemeenteraad en gaan we over naar de volgende stap. Kijk op: www.doesburg.nl/hartvanbeinum voor meer informatie.