Centrum Beinum

De gemeente Doesburg wil het centrum van Beinum leuker en beter maken. Het nieuwe centrum moet een plek zijn waar men graag komt en langer verblijft. We willen hierbij vooral ook de mening horen van de wijkbewoners in Beinum, want jullie kunnen als geen ander bepalen en aan ons laten weten hoe het centrum van Beinum eruit hoort te zien, voor nu en in de toekomst! Dus laat je graag horen tijdens een van de volgende contactmomenten:

  • Op 7 juli om 10.00 uur in Beumerskamp, specifiek voor senioren;
  • Op 7 juli om 19.30 uur bij Caleidoz, algemeen;
  • Op 14 juli om 20.00 uur in De Wetelaar, specifiek voor jongeren 15 t/m 25 jaar;
  • Aanmelden: aanmelding@doesburg.nl o.v.v. 'groepsgesprek Hart van Beinum' + datum;
  • We gaan 7 en 14 juli weer de straat op om zoveel mogelijk mensen te spreken;
  • Van 16.00 uur tot 19.00 uur staan we in ieder geval bij de Deka markt, maar we lopen ook door de wijk;
  • We vragen mensen een enquête in te vullen. Deze staat vanaf 5 juli online op: www.doesburg.nl/hartvanbeinum en is op verschillende locaties ook als papieren versie in te vullen.

Wethouder Birgit van Veldhuizen nodigt u van harte uit om mee te doen: “We kijken uit naar uw bijdrage aan het Hart van Beinum en ik ontmoet u graag op een van de contactmomenten in de wijk. Samen werken we aan een kloppend hart van Beinum.”

Wat gebeurt er hierna?

Alle antwoorden gaan wij verzamelen en samenstellen tot een lijst wensen en voorwaarden waarmee ontwerpers in een volgende fase aan de slag kunnen. Deze lijst willen wij graag nog een keer met u bespreken en verdiepen. We kunnen dan samen misschien al enkele schetsen maken voordat ontwerpers daadwerkelijk aan de slag gaan. We organiseren hiervoor op zaterdag 1 oktober een grote bijeenkomst in het centrum in Beinum.