Op 14 april 2023 reikte burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar de erepenning van Doesburg uit aan de heer J.E.W.M. Jansen. Dit gebeurde tijdens de opening van het jubileumweekend van de vereniging Het Badhuis, dat haar 40 jarig jubileum viert.

De culturele vereniging Het Badhuis werd officieel ingeschreven bij Kamer van Koophandel op 25 april 1983. Han Jansen was één van de tekenaars en eerste voorzitter.

Inmiddels is hij 40 jaar actief voor Het Badhuis in diverse functies, maar vooral als vakkundig ontwerper, vormgever waar hij zich met veel passie heeft ingezet. Daarnaast is hij ook actief op vele andere plekken in de stad.

Doesburg

Han Jansen heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor sociaal- culturele Doesburgse instellingen zoals:

  • Het Badhuis; Het Filmhuis Doesburg, Kinderfilmhuis De Teil,Buitenfilm, DichterbijdeIJssel
  • Het Huis Doesburg
  • De stichting Doesburgs Carillon
  • Interkerkelijk Vredesberaad
  • 4/5 Mei Comité
  • Vredesplatform Doesburg, de Canon van Doesburg
  • De Carillon Marathon Doesburg
  • Werkgroep Slechtvalken

Als geboren Doesburger heeft Han Jansen door deze vrijwilligersactiviteiten en zijn creatieve vormgeverskwaliteiten, al 40 jaar vormgegeven aan het culturele leven van Doesburg. Met deze erepenning geeft het college van Doesburg een blijk van waardering voor alles wat hij voor Doesburg doet.

De stad Doesburg als plattegrond geportretteerd op ronde erepenning met daaronder de woorden gemeente Doesburg

De erepenning van Doesburg

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.

Burgemeester Loes van der Meijs en Han Jansen schudden elkaar de hand op het podium tijdens de uitreiking van de erepenning