Waar en wanneer wordt gladheid bestreden

Van 1 november tot 1 april staan zeven dagen per week, 24 uur per dag, de strooiwagens klaar voor vertrek om gladheid in Doesburg te voorkomen en te bestrijden. De betrokken medewerkers zijn continue oproepbaar om te strooien.

Preventief strooien

Werd er vroeger pas gestrooid wanneer het glad was, sinds een aantal jaren wordt al gestrooid bij verwachte gladheid. Deze aanpak is mogelijk door betere weervoorspellingen en metingen en de samenwerking die wij als Doesburg hebben met de Provincie Gelderland. Temperatuur en gladheid worden hierbij net als boven, in en onder het wegdek gemeten. Door een methode van natzout-strooien wordt voorkomen dat het zout verwaaid. Door het preventief strooien neemt de verkeersveiligheid toe. Als er naderhand sneeuw valt is dit bovendien makkelijker te verwijderen.

Hoofdroute eerst!

Het zou te duur worden om heel Doesburg sneeuwvrij te maken. De gemeente moet kiezen. De verkeersveiligheid is hierbij het meest belangrijk, maar ook de bereikbaarheid van de stad. Bij het mechanisch strooien, strooien wij als eerste de belangrijkste doorgangswegen en ontsluitingswegen (zowel rijbanen als fietspaden) en steile wijkontsluitingswegen. Op deze wegen wordt bij dreigende gladheid al uit voorzorg gestrooid. De kaart van de hoofdroute vindt u hier.

Wat daarna?

Bij langdurige aanhoudende gladheid kan plan B in werking worden gesteld. Als het dus werkelijk lang glad dreigt te blijven, worden ook een aantal andere wijkontsluitingswegen meegenomen.

Naast de hoofdroute worden dan de navolgende straten gestrooid:

  • Contre Escarpe, Burgemeester Flugi van Aspermontlaan, Roggestraat, Veerpoortstraat;
  • Juliana v. Stolberglaan, Julianastraat, Pr. Hendrikstraat tot Emmastraat, Emmastraat, Marijkelaan, Beatrixstraat;
  • Wilhelminastraat, Van Kinsbergenstraat, Coehoornsingel, Armgardstraat;
  • Esdoornlaan, Seringenlaan, Koppenberch, Forsythiastraat;
  • De Kilder en Campstede;

Voetgangers-voorzieningen zoals bushaltes en zebrapaden worden handmatig meegenomen. Voetgangers worden niet vergeten. Op bruggetjes, drukke looproutes van en naar het centrum, en direct rondom zorgcentra en bejaardenwoningen wordt handmatig gestrooid.

Waar wordt niet gestrooid?

Binnen wijken met een woonerfstatus en op alle andere wegen en voetpaden wordt niet gestrooid. In de winter is altijd voorzichtigheid vereist. Wij vertrouwen erop dat u als bewoner uw eigen verantwoordelijkheid neemt.

Wat kunt u doen?

De gemeente doet er alles aan om de overlast van gladheid te beperken. Maar helaas kunnen we niet overal tegelijk zijn. We waarderen het dan ook wanneer u een steentje bijdraagt aan het tegengaan van gladheid.

Bijvoorbeeld door sneeuw weg te vegen en door zout op uw stoep te strooien (uiteraard niet bij bomen en planten). Zodra het gaat vriezen worden op verschillende locaties zoutbakken geplaatst waarin strooizout ter beschikking wordt gesteld. De locaties kunt u hier vinden. Tevens kunnen inwoners van Doesburg per woning gratis een emmer strooizout halen op de Stadswerf, Parallelweg Den Helder 2. Neemt u svp wel zelf een emmer of zak mee !