In Doesburg zijn we gestart met de eerste gesprekken over het maken van een afwegingskader voor zonne- en windenergie. Er zijn geen concrete plannen voor zon- en windenergie. Een afwegingskader is een soort overzicht met regels waaraan een ontwikkelaar voor zon-of windenergie moet voldoen. Het is dus van belang dat deze met inspraak van belanghebbenden wordt samengesteld.

 

Iedereen kan meepraten
Om iedereen die belang of interesse heeft kan mee praten. Dit kan via (online) bijeenkomsten, zoals eerder op 10 september en onlangs op 5 november in Coronaproof opstelling in Doesburg. Ook is er een werkgroep met belanghebbenden opgericht.
In verband met de Coronamaatregelen moeten we elkaar veelal online ontmoeten. Dit is anders dan we hadden gehoopt en vraagt ook om andere manieren van elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen.

Tempo aanpassen
Het proces wordt momenteel vertraagd. Dit is nodig omdat we elkaar bij voorkeur fysiek (in het echt) persoonlijk willen ontmoeten. Momenteel kan dat zeer beperkt binnen de Corona maatregelen. Zodra dat door de regels wordt toegestaan willen we dat uitgangspunt graag weer oppakken.
Wat verder meespeelt is dat in de gemeenten om gemeente Doesburg heen ook wordt gesproken en gekeken naar zon- en windenergie. Wij stemmen zoveel mogelijk af met deze buurgemeenten, zoals met gemeente Bronckhorst.
We stemmen de processen zoveel mogelijk op elkaar af. Immers het houdt niet op bij de gemeentegrenzen, dat weten wij maar al te goed. En dat is ook wat inwoners aan ons vragen.

Gebruik uw inspraak
Wethouder Peter Bollen: “We willen de regels voor in een afwegingskader graag samen maken met inwoners, partijen en belanghebbenden. Het gaat om de directe leefomgeving en ook om de toekomst. We willen kostbaar omgaan met onze energiebronnen. Iedere gemeente heeft de uitdaging om te kijken naar eigen beleid en wat mogelijk is op eigen grondgebied. Ik wil dan ook oproepen om gebruik te maken van de inspraak die wij bieden. Wij horen uw ideeën of zorgen graag, alleen dan kunnen we passende regels opstellen. Juist om te voorkomen dat er in de toekomst plekken gebruikt worden op een manier die wij met elkaar niet wenselijk vinden.“

Meer informatie: www.doesburg.nl/afwegingskader